Skip to main content

Tusen nya jobb inom KRAV-certifierat lantbruk

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 06:30 CEST

Flera aktörer på ekomarknaden arbetar för att öka dagens marknadsandel från 6 procent KRAV-märkt till 20 procent år 2020. För att lyckas behöver den KRAV-certifierade jordbruksmarken i Sverige fördubblas, vilket i sin tur skapar 1 000 nya jobb.

KRAV arbetar mot målet att 20 procent av alla livsmedel som säljs inom dagligvaruhandeln, food service och Systembolaget ska vara KRAV-märkta år 2020.

Målsättningen innebär stora möjligheter för lantbruket i Sverige, visar uträkningar gjorda av lantbruksekonomen Lars Jonasson, som på uppdrag av KRAV räknat på vad en 20 procentig marknadsandel kräver.

Målet är fullt möjligt att nå, men det krävs en snabb omställning av många lantbruk redan nu, säger Lars Jonasson.

Lars Jonassons beräkningar visar att 20-procentsmålet skulle kunna leda till att över 1 000 jobbtillfällen skapas inom jordbruket.

– Det är riktiga jobb med full betalning tack vare produkternas högre värde, säger Lars Jonasson.

20-procentsmålet skulle innebära en fyra gånger så stor försäljning som år 2014 då marknadsandelen låg på fem procent (2015 hade marknadsandelen ökat till 6 procent).

Samtidigt innebär målsättningen inte att det behövs en lika stora ökning av den KRAV-certifierade arealen. Det räcker med en dryg fördubbling, från 12 procent till 27 procent av all jordbruksmark.

Resten av ökningen kan hämtas in genom bättre utnyttjande av den redan existerande KRAV-certifierade produktionen. Till exempel såldes bara hälften av det KRAV-certifierade nötköttet som producerades under 2014 som KRAV-märkt. Var tredje KRAV-certifierad kalv gick till konventionell uppfödning och 23 procent av mjölken såldes som konventionell.

Kontakt:
Lars Jonasson, lantbruksekonom, 0457-461053
Johan Ceije, försäljningschef KRAV, 070-665 93 76
Kristin Karlsson, presschef 070 665 95 30

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.