Skip to main content

Var med och förbättra KRAVs regler

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2013 08:01 CET

Idag publicerar KRAV ett omfattande remissförslag på nya och förbättrade regler. Alla som vill har möjlighet att tycka till om regelförslagen före den sista mars i år. Ett av förslagen innebär tuffare sortiment- och kunskapskrav för KRAV-certifierade butiker och dess personal.

KRAV arbetar kontinuerligt med att förbättra de regler som finns för KRAV-certifierad produktion. Ibland innebär det helt nya regler och ibland endast förtydliganden av existerande regler. I år har flera regelarbetsgrupper tagit fram underlag till en omfattande regelremiss som publiceras idag.

I remissen föreslås bland annat en skärpning av reglerna för KRAV-certifierade butiker.

– Om våra förslag antas så måste alla KRAV-certifierade butiker ha ett än mer komplett utbud av KRAV-märkta produkter och butikspersonalen måste uppvisa en god kunskapsnivå om miljö- och hälsofördelar med KRAV-märkt mat, säger Lars Hällbom, Regelchef KRAV.

Förutom regelförslagen för butiker, kapitel 14, omfattar remissen även kapitel 4, 6, 8 och 9-12, som berör företag inom slakt, biodling, vildväxande produktion (bär) livsmedelsförädling , foder och produktionshjälpmedel och växtodling.

Exempel på andra regelförslag:

  • Det ska finnas en djurskyddsansvarig på alla slakterier med KRAV-certifierad slakt
  • Det ska göras ett extra årligt revisionsbesök på slakterier, totalt två per år
  • Sänkning av gränsvärden för tungmetaller i KRAV-godkända gödselmedel och införande av gränsvärden för foder

De nya regelförslagen har KRAV tagit fram tillsammans med experter och företrädare från olika aktörer inom livsmedelsbranschen, till exempel Djurens rätt, Lantmännen, Scan, fackförbundet Kommunal, Polarica, ICA, KF, Axfood, Coop, Team Ugglarp AB, Djurskyddet Sverige, Närkes Slakteri och Ekologiska Lantbrukarna.

KRAV önskar svar på remisserna senast den 31:a mars. Remisserna finns att läsa i sin helhet på www.krav.se/Regelremisser Där finns också en komplett förteckning över deltagarna i de olika referensgrupperna.

När remisstiden är slut reviderar regelarbetsgrupperna förslagen utifrån de svar som inkommit. KRAVs regelkommitté går därefter igenom förslagen och lämnar dem sedan till KRAVs styrelse för beslut.

De nya reglerna publiceras på KRAVs webbplats den första juli i år och börjar gälla från första januari 2014.

Kontakt:
Lars Hällbom, Regelchef,  KRAV, 018 17 45 17
Kristin Cooper, Pressansvarig KRAV 070 665 95 30

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.