Pressinbjudan: Ny livsmedelsgren tar form när över 100 lantbrukare kommer till Krinova för att ta nästa steg mot fiskuppfödning

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 11:33 CET

Måndag den 19 november träffar Gårdsfisk potentiella fiskbönder på Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad. Arrangemanget lockar fler än 100 lantbrukare från stora delar av landet som har intresse för en ny näring på landsbygden.

Krinova organises Food Hack 2019 with the Swedish research council Formas

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 17:47 CET

The Swedish research council Formas, which funds sustainable development research, will be the co-organising partner of next year’s Food Hack.

Krinova arrangerar Food Hack 2019 tillsammans med forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 11:19 CET

Forskningsrådet Formas, som finansierar forskning för hållbar utveckling, blir medarrangör till Krinova Incubator & Science Park för Food Hack 2019. Food Hack är en internationell innovationstävling. Tävlingen vänder sig till människor med olika profession och bakgrund som delar drivkraften att skapa innovativa lösningar för hur vi hållbart kan producera, distribuera och konsumera vår mat.

TryggaKliniken vinner Innovationspriset i Bromölla

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 13:14 CEST

TryggaKliniken får Innovationspriset i Bromölla kommun. Priset delades ut av Krinova Incubator & Science Park och Bromölla kommun i samband med Bromöllas Guldmorgon den 18 oktober.

Vinnare av Årets Innovationspris Lekolar

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 07:24 CEST

Lekolar i Osby är vinnare av Årets innovationspris i Skåne Nordost . Priset delades ut av Krinova Incubator & Science Park och Skåne Nordost i samband med Sveriges Bästa Näringslivsdag den 17 september.

Ny studie om drömmars roll för entreprenörskap

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 10:24 CEST

Vilken roll spelar drömmeri för entreprenörskap? Hur förhåller sig dröm till handling? Och hur kan entreprenörer utveckla sin drömkraft? Det är några av de frågor som ska få sitt svar genom det 3-åriga samarbetsprojektet ”Drömkontoret” mellan Krinova Incubator & Science Park och en grupp forskare från Företagsekonomiska Institutionen vid Uppsala Universitet Campus Gotland.

Stärkt stöd till utlandsfödda entreprenörer

Nyheter   •   Sep 11, 2018 14:18 CEST

I höst startar Företagsutveckling Nordost – ett projekt som ägs av Östra Göinge kommun, med Krinova Incubator & Science Park som utförare, i samarbete med Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad och Osby kommuner. Syftet är att utveckla metoder och samarbeten för att fler invånare med utländsk bakgrund lättare ska kunna etablera och utveckla långsiktigt hållbara företag i nordöstra Skåne.

Viljan att starta företag är större hos personer med utländsk bakgrund än personer med svensk. Det visar rapporten ”Entreprenörskapsbarometern” som Tillväxtverket står bakom. Studier visar att utrikes födda möter andra utmaningar i sitt företagande än de som är födda i Sverige. Det beror på många olika faktorer. En av dem är att strukturen för företagsstöd och de nätverk som finns idag inte når personer med utländsk bakgrund i tillräckligt stor utsträckning.

Projektet Företagsutveckling Nordost avser att identifiera förbättringsområden och genomföra insatser som kan underlätta för målgruppen. Sammantaget kommer ca 20 entreprenörer, nya och etablerade, att delta i programmet.

Projektet förväntas bidra till att de företagsfrämjande stödstrukturer som finns bättre samordnas och anpassas till de behov som personer med utländsk bakgrund har. Bland annat kommer samverkan mellan Arbetsförmedling, Nyföretagarcentrum, Almi med flera utvecklas och stärkas vid behov. Inom projektet kommer man också, utifrån det enskilda företagets behov, arbeta med nätverksbyggande, mentorer samt stöd med affärsplaner, marknadsföring och myndighetskontakter.

Företagsutveckling Nordost ska även ge entreprenörerna ökad förståelse och kunskap om de lagar och regelverk som styr företagandet. Allt för att ge förutsättningar för företagen att växa snabbare och därigenom få ett ökat antal anställda. Projektet ska också ge råd och stöd till de som under processen kommer fram till att de vill söka anställning i befintliga verksamheter istället för att driva eget företag.

Projektet är finansierat av Region Skåne, Sparbanksstiftelsen 1826 och kommunerna som ingår i samarbetet.

Kontakt för mer information:

Karl-Axel Hill, Projektsamordnare karl-axel@krinova.se | 0723-41 44 83

I höst startar Företagsutveckling Nordost – ett projekt som ägs av Östra Göinge kommun, med Krinova Incubator & Science Park som utförare, i samarbete med Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad och Osby kommuner. Syftet är att utveckla metoder och samarbeten för att fler invånare med utländsk bakgrund lättare ska kunna etablera och utveckla långsiktigt hållbara företag i nordöstra Skåne.

Läs vidare »

Lina & Evas lanthandel vinnare av innovationspriset i Hörby

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 08:17 CEST

Lina & Evas Lanthandel får Innovationspriset i Hörby kommun. Priset delas ut av Krinova Incubator & Science Park och Hörby kommun till lanthandeln som skapat en social mötesplats för bygden.

Incubators participate in cross-sector collaboration to address health challenges at the interface between food and life science

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 13:51 CEST

The newly formed “Food, health & life science innovation node,” a partnership involving SmiLe Incubator, Medeon Science Park & Incubator, GU Ventures and Krinova Incubator & Science Park, will lead to innovations that simplify daily life for the chronically ill.

Inkubatorer i tvärsektoriellt samarbete kring hälsoutmaningar i gränslandet mellan livsmedel och life science

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 11:42 CEST

Nybildade ”Food, health & life science innovation node”, ett partnerskap mellan SmiLe Incubator, Medeon Science Park & Incubator, GU Ventures och Krinova Incubator & Science Park ska leda till innovationer som förenklar vardagen för kroniskt sjuka.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationansvarig
  • lesunaay@kjtricinoagvaav.spkeim
  • 072-885 78 11

Om Krinova Incubator & Science Park

En tillväxt- och utvecklingsmiljö för näringsliv, akademi och offentlig sektor

Krinova Incubator & Science Park
Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.