Skip to main content

Krinova satsar på affärsutveckling inom matområdet i södra Östersjön

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 10:49 CET

Krinova Incubator & Science Park har tillsammans med organisationer i Polen och Litauen skapat ett partnerskap runt södra Östersjön. Syftet är kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att möjliggöra transnationella innovationsprojekt. Partnerskapet har möjliggjorts med hjälp av medel från Svenska Institutet, som stödjer denna typ av initiativ och uppbyggnad av samarbeten runt Östersjön. Från ett historiskt perspektiv, fram till andra världskriget var samarbete kring Östersjön mycket levande genom arbetskrafts-, kultur- och handelsutbyte. EU-medlemskap innebär nya möjligheter att ta bort de skillnader som både ekonomiskt och mentalt har delat Östersjöländerna under kalla kriget.

Det övergripande syftet med partnerskapet är att förbättra färdigheten hos många lokala aktörer att delta och utveckla nya internationella innovationsprojekt och affärssamarbeten. Krinova är en av tre huvudparter och den sammanhållande organisationen i partnerskapet. De andra två parterna är Dąbrówka, en kommun i norra Polen som har jobbat mycket med evenemang samt en myndighet i Litauen, Rietavo Business and Information Centre, som stöttar småföretag på landsbygden. Dessutom ingår åtta associerade partners och bland dessa finns polska och litauiska kommuner, Klaipeda Universitet, Östersjökulturcentrum från Gdansk och en inkubator från Gdansk.

- I partnerskapet har vi involverat många lokala aktörer med olika bakgrund som tillsammans utgör en bas för erfarenhetsutbyte och möjlighet att utveckla nya kunskaper och nya synergier som leder till nya internationella projekt och samarbeten, förklarar Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova.

Partnerskapet tar sin utgång i ländernas gemensamma kulturella rötter. Flera av de ingående parterna arrangerar olika typer av matevent som också blir en källa till inspiration. Ett sådant exempel är matteater från Klaipedai Litauen som rönt stor uppmärksamhet och ett annat är Krinovas food hackathon som lockar deltagare från världens alla hörn.

Krinovas digitala plattform TransforMAT är tänkt att utvecklas till ett nav för skapandet av nätverket och erfarenhetsutbytet mellan matföretag runt södra Östersjön. TransforMAT omfattar både en kunskapsbank kring mathantverk men också en plattform för kunskapsutbyte och nätverkande.

Krinova Incubator & Science Park

Krinova är nordöstra Skånes Inkubator och Science Park och ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad. Här erbjuds en kreativ tillväxtmiljö med inkubator och innovationsarena för stöd i utvecklings- och innovationsarbete, skräddarsydda konferenser och flexibla kontorslokaler. Krinovas tvärdisciplinära innovationsfokus Mat, Miljö, Hälsa, speglar Kristianstadsregionens näringsliv och Högskolan Kristianstads kompetensområden. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy