Skip to main content

Kristianstad modell för innovativ badhusupphandling

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 13:30 CET

Många av Sveriges kommuner har badhus som i dag börjar bli till åren.

Med utrymme för nytänkande och innovation ska Kristianstads planerade

badhus stå modell för hur man kan upphandla ett mer innovativt badhus.

För att få fräscha infallsvinklar har nya Upphandlingsmyndigheten gett

Krinova Incubator & Science Park i uppdrag att genom ett s.k. ToY projekt

låta tre nyutexaminerade studenter, identifiera möjliga

innovationszoner i framtidens badhus.

Hur kan energianvändningen i badhus minskas? Hur kan vi göra Kristianstad till en testbed för badhusinnovationer? Hur kan vi locka fler och nya grupper till badhus? Det är några exempel på frågeställningar som de tre nyutexaminerade studenterna undersöker. Genom intervjuer, workshops och stöd av Krinovas business designer och konsulter på ÅF ska ToY-studenterna identifiera områden, zoner för innovation, som kan bli en del av en s k innovationsvänlig upphandling.

- Badhus handlar om mångmiljoninvesteringar. När samhället gör så pass stora satsningar så är det viktigt att de också leder till nytänkande. Upphandlingar som främjar innovationer skapar nya värden som leder till tillväxt, säger Charlotte Lorentz Hjorh, vd på Krinova Incubator & Science Park.

Upphandlingsmyndigheten vill genom uppdraget till Krinova undersöka möjligheten hur byggnader ska kunna upphandlas på ett sätt som ger utrymme för innovationer inte minst med tanke på minskad energianvändning. Badhus är en mycket energikrävande anläggning. Den 22 mars kommer resultatet av arbetet, som då pågått i 10 veckor, att presenteras.

Mer om Kristianstad kommuns nya badhus:http://www.kristianstad.se/nyttbadhus

För mer information kontakta: Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, mobil 0708-29 14 34, mail: charlotte@krinova.se

Krinova Incubator & Science Park

Krinova är nordöstra Skånes Inkubator och Science Park och ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad. Här erbjuds en kreativ tillväxtmiljö med inkubator och innovationsarena för stöd i utvecklings- och innovationsarbete, skräddarsydda konferenser och flexibla kontorslokaler. Krinovas tvärdisciplinära innovationsfokus Mat, Miljö, Hälsa, speglar Kristianstadsregionens näringsliv och Högskolan Kristianstads kompetensområden. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy