Skip to main content

Rekord av nya företag när Krinova summerar 2016

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2017 07:42 CEST

Vid Krinova AB:s bolagstämma 7 april fastställdes bolagets bokslut. Omsättningen 2016 landade på 11,9 miljoner kronor. Bolaget summerar ett starkt 2016 med många spännande projekt, rekord i inflödet av företag till innovationsarenan och en ytterligare stärkt ställning som mötesplats.

För tredje året arrangerade Krinova ”Food Hackathon”, vilket lockade deltagare från världens alla hörn. Totalt kom under året närmare 23 000 besökare till Krinova för evenemang och möten.

Ett ökat internationellt fokus har präglat det gångna året. Krinova fördjupade samarbeten med innovationsmiljöer i flera länder för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, men också för att underlätta för företagen i Krinovas nätverk att samarbeta med företag internationellt och främja export.

Att Krinovas innovations- och utvecklingsstöd ligger i absolut framkant bekräftade den peer review som branschorganisationen, Swedish Incubators & Science Parks (SISP), genomfört. Krinova fick omdömet: ”Krinova är Sveriges mest innovativa inkubatorverksamhet och bäst på mat i Sverige.” Peer review utförs på uppdrag av Vinnova för att utvärdera Sveriges inkubatorers sätt att arbeta. Syftet är att utveckla och förbättra verksamheterna.

Under 2016 var det ett rekordstort inflöde av företag och embryon till företag till Krinovas Innovationsarena, 106 stycken, vilket är mer än en dubblering jämfört med året tidigare. Flera av företagen på innovationsarenan har också nått viktiga milstolpar under året som gått. 3DTech Sweden AB är ett exempel som under hösten fick en order från Iran för tandimplantat till ett värde av 3-4 miljoner kr/år. Ytterligare ett exempel är Gårdsfisk som av svenska folket röstades fram som vinnare av Änglamarkspriset för sitt koncept för miljövänlig och hållbar fiskodling.

Närmare hundra företag hade i december 2016 sin hemvist på Krinova. Under första kvartalet 2017 har Krinova fått drygt 15 nya hyresgäster och snabbt fyllt upp de kontor som blivit lediga när några av de större bolagen växt ur sina lokaler.

I samband med Krinovas bolagsstämman tillträdde Maria Hofvendahl Svensson som näringslivsrepresentant och styrelseledamot i Krinovas styrelse. 

Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera