Skip to main content

Taggar

vattenriket

Skåne Nordost

Kulturhuset Barbacka

kultur och nöje

Kustskyddsstrategier för Kristianstads kommun. DHI-rapport 18-11-01

Kustskyddsstrategier för Kristianstads kommun. Med fokus på Äspet, Gropahålet och Evenemangsstranden. DHI-rapport 18-11-01 Åtgärdsförslag mot erosion

Erosionsutredning Kristianstad. DHI-rapport 180206
Samverkan för barn och ungas bästa

Samverkan för barn och ungas bästa

Dokument   •   2018-10-19 07:23 CEST

Välkommen på en halvdag med inspiration, information och möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan verksamheter som möter unga i behov av stöd. Inbjudan till yrkesverksamma.

Seminarium i Almedalen 5 juli 2018: Kan ungas deltagande i nutiden lösa utmaningarna i framtiden?

Ungdomar från nordöstra Skåne är i Almedalen för att påverka. Under seminariet intar de scenen under rubriken ”Kan ungas deltagande i nutiden lösa utmaningarna i framtiden?”. Utifrån en gemensam workshop tidigare i vår, kommer de att delge sina tankar och erfarenheter kring delaktighet, samhällsutveckling och ungas påverkan. Hur vill de unga vara med och hur vill de kunna bidra?

pressinfo biosfärläger 2018

pressinfo biosfärläger 2018

Dokument   •   2018-06-20 08:45 CEST

pressinfo biosfärläger 2018

Vägbeskrivning vramsån

Vägbeskrivning vramsån

Dokument   •   2018-06-20 08:45 CEST

Vägbeskrivning vramsån

Vad brinner du för?

Vad brinner du för?

Dokument   •   2018-05-28 10:03 CEST

Inbjudan till Young Innovation HUBs och Skåne Nordosts workshop Vad brinner du för?

Publikundersökning Melodifestivalen i Kristianstad 2018

Upplevelseinstitutets undersökning visar att publikens upplevelser och de turistekonomiska intäkterna överträffade alla förväntningar när Melodifestivalen besökte Kristianstad.

Informationsblad om reningen av Färgaren3

Informationsblad om reningen av Färgaren3

Dokument   •   2018-03-27 13:25 CEST

Reningen av Färgaren 3 lyckades till 99,9 %. 1500 kg perkloretylen har renats ur marken genom tekniken med uppvärmning

Program för besök från Biosfärområde Mön

Program för besök från Biosfärområde Mön

Förstudie Fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

Förstudien har kartlagt hur kommunerna hanterar bredbandsfrågan idag och hur utbyggnaden av fibernätet sker. Förstudien har genomförts av kommunerna Bromölla, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Termisk behandling - en principbild

Termisk behandling - en principbild

Dokument   •   2017-05-02 14:00 CEST

Den termiska behandlingen är ett sätt att värma upp jorden för att frigöra och fånga upp gifter som finns i marken. Bilden visar hur tekniken fungerar.

Program för Biosfär 2016

Program för Biosfär 2016

Dokument   •   2016-11-18 11:44 CET

Naturens nyttor i fokus för Biosfär 2016 på naturum 21 november.

Analys av näringslivet i Skåne Nordost 2009-2014

En analys av näringslivet i Skåne Nordost åren 2009-2014 framtagen av Bisnode på uppdrag av Skåne Nordost

Situationsplan, Idrottsområde Söder

Situationsplan, Idrottsområde Söder

Dokument   •   2016-06-23 10:03 CEST

Kristianstads kommuns landsbygdsstrategi

Kristianstads kommuns landsbygdsstrategi

Dokument   •   2016-02-17 13:00 CET

En ny landsbygdsstrategi har tagits fram i Kristianstads kommun. Målet med landsbygdsstrategin är att landsbygden ska få en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Landsbygdsstrategin antogs av kommunstyrelsen 2016-02-17.

Program Cannabiskonferens 150422

Program Cannabiskonferens 150422

Dokument   •   2015-04-17 16:01 CEST

Program för konferens om cannabis och Spice den 22 april 2015.

Utlåtande av Arbets- och miljömedicin

Utlåtande av Arbets- och miljömedicin

Dokument   •   2014-10-08 13:30 CEST

Riskbedömning av förorenad mark på fd Björklunds Nejlikeodling, Hammarslund, Kristianstad. Av Arbets- och miljömedicin, 2014-10-01

Rapport - Markföroreningar inom fd Björklunds Nejlikeodling, Hammarslund

Tolkning av genomförda miljötekniska undersökningar och förslag till representativa föroreningshalter för riskbedömning. Av Structor 2014-10-08

rapport vattenriket

rapport vattenriket

Dokument   •   2014-02-14 07:30 CET