Skip to main content

Taggar

vattenriket

Kulturhuset Barbacka

kultur och nöje

spirit of food

Förstudie Fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

Förstudien har kartlagt hur kommunerna hanterar bredbandsfrågan idag och hur utbyggnaden av fibernätet sker. Förstudien har genomförts av kommunerna Bromölla, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Termisk behandling - en principbild

Termisk behandling - en principbild

Dokument   •   2017-05-02 14:00 CEST

Den termiska behandlingen är ett sätt att värma upp jorden för att frigöra och fånga upp gifter som finns i marken. Bilden visar hur tekniken fungerar.

Program för Biosfär 2016

Program för Biosfär 2016

Dokument   •   2016-11-18 11:44 CET

Naturens nyttor i fokus för Biosfär 2016 på naturum 21 november.

Analys av näringslivet i Skåne Nordost 2009-2014

En analys av näringslivet i Skåne Nordost åren 2009-2014 framtagen av Bisnode på uppdrag av Skåne Nordost

Situationsplan, Idrottsområde Söder

Situationsplan, Idrottsområde Söder

Dokument   •   2016-06-23 10:03 CEST

Kristianstads kommuns landsbygdsstrategi

Kristianstads kommuns landsbygdsstrategi

Dokument   •   2016-02-17 13:00 CET

En ny landsbygdsstrategi har tagits fram i Kristianstads kommun. Målet med landsbygdsstrategin är att landsbygden ska få en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Landsbygdsstrategin antogs av kommunstyrelsen 2016-02-17.

Program Cannabiskonferens 150422

Program Cannabiskonferens 150422

Dokument   •   2015-04-17 16:01 CEST

Program för konferens om cannabis och Spice den 22 april 2015.

Utlåtande av Arbets- och miljömedicin

Utlåtande av Arbets- och miljömedicin

Dokument   •   2014-10-08 13:30 CEST

Riskbedömning av förorenad mark på fd Björklunds Nejlikeodling, Hammarslund, Kristianstad. Av Arbets- och miljömedicin, 2014-10-01

Rapport - Markföroreningar inom fd Björklunds Nejlikeodling, Hammarslund

Tolkning av genomförda miljötekniska undersökningar och förslag till representativa föroreningshalter för riskbedömning. Av Structor 2014-10-08

rapport vattenriket

rapport vattenriket

Dokument   •   2014-02-14 07:30 CET

Havsresan inbjudan

Havsresan inbjudan

Dokument   •   2014-01-23 14:19 CET

Under 2014 gästar Havsresan Vattenriket. Det här är inbjudan.

Karta över rekommenderade körvägar i Kristianstad vid ombyggnad 4-25 augusti 2013
Länsstyrelsen Skånes föreläggande till Kristianstads kommun om Landöns camping 130328
Nytt utomhusbad vid Åhus strand

Nytt utomhusbad vid Åhus strand

Dokument   •   2013-02-19 10:15 CET

Skiss av det utomhusbad som är planerat att ersätta Kantarellbadet i Åhus. Illustration: PP Arkitekter.

Turistekonomisk undersökning av World Scout Jamboree 2011

Kristianstads kommun och Event in Skåne har gjort undersökningen för att få en uppfattning vad scouterna och besökarna på World Scout Jamboreen tillfört Kristianstads kommun och Skåne i form av besöksomsättning, årsarbeten inom olika branscher samt skatter och avgifter till landsting och kommun. Undersökningen är gjord av Resurs AB

Bilaga till Turistekonomisk undersökning World Scout Jamboree 2011

Formulär till den turistekonomiska undersökningen av World Scout Jamboree 2011. Bilaga till undersökninjgen.

22nd World Scout Jamboree - uppföljning av Kristianstads kommuns insatser

Uppföljning av de insatser som Kristianstads kommun gjorde före, under och efter 22nd World Scout Jamboree. Världsscoutlägret hölls på Rinkabyfältet 27 juli-4 augusti och lockade närmare 40 000 scouter.

Bilagor till rapporten 22nd World Scout Jamboree 2011

Bilagor till rapporten 22nd World Scout Jamboree- uppföljning av Kristianstads kommuns insatser.

Utvärdering av events i Kristianstads kommun

Kristianstads kommun och Svenska Scoutrådet har gjort en utvärdering av kommuninvånarnas kännedom och attityderna till olika event i kommunen. Under 2011 var kommunen medarrangör till World Scout Jamboree och Handbolls-VM. Vad tycker medborgarna om kommunens satsning på event av denna typ och vilka konsekvenser ser man av eventen?

Nytt kommun- och regionhus rapport

Nytt kommun- och regionhus rapport

Dokument   •   2011-05-17 14:15 CEST

Nytt kommun- och regionhus i kvarteret Kristianstad IV. Rapport kontrollstation 2 2011-05-16