Skip to main content

Arbetsmiljöpris till barn- och ungdomsenhetens öppenvårdsgrupp

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 12:00 CET

Prisma, barn- och ungdomsenhetens öppenvårdsgrupp på Arbete & Välfärdsförvaltningen, tilldelas Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris för år 2011. Prisma får priset för att arbetsplatsen på ett tydligt sätt arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet ur ett helhetsperspektiv.

Prissumman på 25 000 kronor ska användas till hälsofrämjande åtgärder som bidrar till verksamhetens utveckling samt en god arbetsmiljö.

Prisma består av 15 familjebehandlare som erbjuder stöd till barn, ungdomar och föräldrar för att förebygga separation. Personalen lägger ner mycket arbete och omsorg på att må både fysiskt och psykiskt bra i arbetsgruppen.

Juryns motivering till 2011 års Arbetsmiljöpris:

”Prisma är en arbetsplats som på ett tydligt sätt arbetar med det systematiska
arbetsmiljöarbetet ur ett helhetsperspektiv. Med ett strategiskt ledarskap som ger medarbetarna ett stort medinflytande har man tillsammans skapat en plattform för att uppnå verksamhetens goda resultat, vilken sätter många människors liv i fokus.

Medarbetarna har en målmedveten övertygelse om att mår man bra både fysiskt och psykiskt, så gör man tillsammans ett bättre arbete. Med detta som utgång arbetar man på bred front och med aktiva insatser för att uppnå målet att vägleda och hjälpa människor i olika situationer. Att man tar tillvara och respekterar varandras olikheter och kompetenser och gärna delar med sig av sina specialkunskaper har sin grund i den gemensamma värdebasen.

Arbetsplatsen har även uppmärksammats som goda ambassadörer inom sitt område vilket föranlett flera studiebesök, en bekräftelse på en väl fungerande verksamhet för just öppenvård.” 

Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris

Kristianstads kommun delar varje år ut ett arbetsmiljöpris till den förvaltning, enhet eller arbetsplats som förändrat/förbättrat den gemensamma arbetsmiljön på ett positivt och kreativt sätt. I år, 2011, delas priset ut för 17:e året.

Med arbetsmiljöpriset uppmärksammas arbetsplatser som på bred front arbetar offensivt med sin arbetsmiljö samtidigt som goda exempel och kunskaper om arbetsmiljö sprids inom kommunen.

Följande arbetsplatser var nominerade till 2011 års arbetsmiljöpris:

  • Prisma – Arbete & Välfärdsförvaltningen
  • Fröknegårdsskolans kök/kostenhet – Barn- & utbildningsförvaltningen
  • Område 2, kök, Näsby, Arkelstorp, Fjälkestad, Balsby – Barn- & utbildningsförvaltningen
  • Snödroppens förskola, södra – Barn- & utbildningsförvaltningen
  • Transportenheten – Barn- & utbildningsförvaltningen
  • Hjälpmedelscentrum i Östra Skåne – Omsorgsförvaltningen
  • Lanternan, särskilt boende för dementa – Omsorgsförvaltningen

För mer information kontakta:
Ingrid Lindquist, arbetsledare Prisma, 044-13 60 13, 0733-13 60 13
Dan Berger, vice ordförande personalutskottet, 0705-14 17 28
Ritha Bencker, personalspecialist, 044-13 53 96

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.