Skip to main content

​Arbetsmiljöpris till Lantmäterimyndigheten

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2017 12:12 CET

Tommy Danielsson, förvaltningschef, Maritha Wennvall, lantmätare och Anette Merkel, lantmäteringenjör från Lantmäterimyndigheten tar emot kommunens arbetsmiljöpris

Lantmäterimyndigheten tilldelas Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris 2017. Lantmäterimyndigheten får priset för ett målmedvetet och strukturerat arbetssätt som skapar trivsel och arbetsglädje. Allt i syfte att ge kommunmedborgaren service med hög kvalitet.

Prissumman på 25 000 kronor ska användas till hälsofrämjande åtgärder som bidrar till verksamhetens utveckling samt en god arbetsmiljö.

Lantmäterimyndigheten är en enhet inom kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och består av nio medarbetare. Tillsammans ansvarar arbetsgruppen bland annat för att registrera och säkra ägandet av fastigheter i kommunen och hanteringen av fastighetsgränser.

Juryns motivering till 2017 års Arbetsmiljöpris:

Årets pris går till en arbetsplats som präglas av ständig utveckling med tydliga mål som regelbundet följs upp samt med mottot att det ska vara roligt att gå till arbetet.

Medarbetarna är en förutsättning för verksamhetens framgång. Det är medarbetarnas insatser, både enskilt och i grupp, som leder till effektivitet, utveckling och hög kvalitet.

Genom ett gott samarbete, stöd från kollegor och chef, regelbundna möten, kompetensutveckling med kunskapsöverföring till kollegorna samt trivselaktiviteter utanför arbetstid skapas ett arbetsklimat som borgar för struktur och trygghet.

Med hög servicegrad och medborgaren/kunden i centrum lägger arbetsgruppen stolt grunden för kommunens samhällsbyggnad och utveckling.

2017 års arbetsmiljöpris går till Lantmäterimyndigheten, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris

Kristianstads kommun delar varje år ut ett arbetsmiljöpris till den förvaltning, enhet eller arbetsplats som förändrat/förbättrat den gemensamma arbetsmiljön på ett positivt och kreativt sätt. Med arbetsmiljöpriset uppmärksammas arbetsplatser som på bred front arbetar offensivt med sin arbetsmiljö samtidigt som goda exempel och kunskaper om arbetsmiljö sprids inom kommunen.

Följande arbetsplatser var nominerade till 2017 års arbetsmiljöpris:

  • Kommunala Musikskolan, barn- och utbildningsförvaltningen
  • Önnestads skola, barn- och utbildningsförvaltningen
  • Öllsjöskolan, barn- och utbildningsförvaltningen
  • Lantmäterimyndigheten, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Tätörtsvägen – Omvårdnad, omsorgsförvaltningen
  • Tätörtsvägen – Kök, omsorgsförvaltningen

För mer information kontakta:

Tommy Danielsson, förvaltningschef miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun, 0733-13 61 40
Dan Berger ordförande personalutskottet, Kristianstads kommun, 0705-14 17 28
Boel Steén, HR-strateg, Kristianstads kommun, 044-13 56 87

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 83 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera