Skip to main content

Arbetsmiljöpris till Mötesplatserna

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 11:45 CET

Mötesplatserna, träffpunkt för seniorer och personer med funktionsnedsättningar, tilldelas Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris för år 2013. Mötesplatserna får priset för att de tar ett helhetsperspektiv på det hälsofrämjande arbetet och fokuserar på kvalitén med målet att få kunderna att känna trygghet, glädje, gemenskap och tillhörighet.

Prissumman på 25 000 kronor ska användas till hälsofrämjande åtgärder som bidrar till verksamhetens utveckling samt en god arbetsmiljö.

Mötesplatserna finns på 15 olika platser i kommunen och dit är seniorer och personer med funktionshinder välkomna. På mötesplatserna erbjuds aktiviter som bidrar till trygghet, glädje och gemenskap och målet är ett hälsosamt åldrande.

Juryns motivering till 2013 års Arbetsmiljöpris

”Årets pris går till en arbetsplats som startat sin resa på krokiga, spridda och spretiga vägar och förutsättningar.

Arbetsplatsen har idag tillsammans i god teamanda byggt upp en väl fungerande verksamhet som innehåller många olika professioner som ska samverka, respektera varandra och ge alla möjlighet till direktinflytande.

En arbetsplats som tar ett helhetsperspektiv på den hälsofrämjande arbetsmiljön. Har en organisation som genomsyras av tydliga mål där medarbetarna sätter stort fokus på kvalitén. Har en klar uppfattning på sitt uppdrag och vilken kund man är till för.

Ett av arbetsplatsens mål är just att få kunden att känna trygghet, glädje, gemenskap och tillhörighet och ytterligare ett är att nå arbetsmiljöpriset.”

Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris

Kristianstads kommun delar varje år ut ett arbetsmiljöpris till den förvaltning, enhet eller arbetsplats som förändrat/förbättrat den gemensamma arbetsmiljön på ett positivt och kreativt sätt. I år 2013 delas priset ut för 19:e året.

Med arbetsmiljöpriset uppmärksammas arbetsplatser som på bred front arbetar offensivt med sin arbetsmiljö samtidigt som goda exempel och kunskaper om arbetsmiljö sprids inom kommunen.

Följande arbetsplatser var nominerade till 2013 års arbetsmiljöpris:

  • Lönesupport på HR-enheten
  • Mötesplatserna för seniorer och personer med funktionsnedsättningar
  • Önnegårdens kök
  • Larmcentralen på Räddningstjänsten

För mer information kontakta:

Niklas Lindqvist, enhetschef, Mötesplatser, 0738-53 20 40
Ewa Wemby ordförande personalutskottet, 0733-13 53 90
Ritha Bencker, HR-specialist, handläggare för arbetsmiljöpriset, 044/0733-13 53 96

Kristianstad växer. I dag har kommunen 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill växa med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera