Skip to main content

Arbetsmiljöpris till Österslövs skola och fritidshem

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 12:18 CET

Österslövs skola och fritidshem tilldelas Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris 2015. Österslövs skola och fritidshem får priset för sitt målmedvetna och strukturerade utvecklingsarbete med att skapa en arbetsplats där alla trivs och mår bra, både medarbetare, elever och föräldrar.

Prissumman på 25 000 kronor ska användas till hälsofrämjande åtgärder som bidrar till verksamhetens utveckling samt en god arbetsmiljö.

Österslövs skola och fritidshem är en F–2 skola med 20 medarbetare och drygt 100 elever fördelat på 4 klasser. Skolans närhet till sjö och en intilliggande skog ger goda möjligheter till en hälsofrämjande pedagogisk verksamheter utomhus under hela året. Samverkan med samhället i närområdet såsom kyrka, Röda Korset, fiskare och äppelodlare utgör en naturlig del i det dagliga arbetet.

Juryns motivering till 2015 års Arbetsmiljöpris:

Årets pris går till en arbetsplats där olika yrkeskategorier samverkar och samarbetar i vardagen med kundens bästa i fokus. Genom att ta tillvara och uppskatta varandras olikheter och olika kompetenser befinner sig verksamheten i ett ständigt utvecklingsarbete. Chef och medarbetare verkar tillsammans för att medvetet förbättra trivsel och minska stress genom ett utarbetat normsystem som vägleder medarbetarna i deras handlande gentemot varandra i vardagen.

Startskottet för arbetsplatsens förbättringsarbete var resultatet av medarbetarenkät 2012. Genom tydliga och målmedvetna satsningar på bland annat ledarskap, samverkan, systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling, kompetensutveckling och hälsa visade 2014 års medarbetarenkät på ett klart förbättrat resultat.

Vi ser en stolt arbetsplats som gärna delar med sig av sina erfarenheter till omvärlden och som sätter stort värde i att ständigt utmana och uppmana varandra till att nå nya mål som gagnar verksamheten och dess kunder – med dessa ord utser vi Österslövs skola och fritidshem till vinnare av 2015 års arbetsmiljöpris.

Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris

Kristianstads kommun delar varje år ut ett arbetsmiljöpris till den förvaltning, enhet eller arbetsplats som förändrat/förbättrat den gemensamma arbetsmiljön på ett positivt och kreativt sätt. Med arbetsmiljöpriset uppmärksammas arbetsplatser som på bred front arbetar offensivt med sin arbetsmiljö samtidigt som goda exempel och kunskaper om arbetsmiljö sprids inom kommunen.

Följande arbetsplatser var nominerade till 2015 års arbetsmiljöpris:

  • Transportenheten, Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Österslövs skola och fritidshem, Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Degeberga och Everöds hemtjänst, Omsorgsförvaltningen
  • Tollarps Aktivitetshus, Omsorgsförvaltningen
  • Västra Vrams Förskola, Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Naturum, Kommunledningskontoret
  • Kulturhuset Barbacka, Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Sjuksköterskor västra området, Omsorgsförvaltningen
  • SFI, Arbete och Välfärdsförvaltning

För mer information kontakta:
Marie Ohlander, rektor Österslövs skola och fritidshem, 0733-13 43 38
Dan Berger (S) ordförande personalutskottet,  0705-14 17 28
Boel Steén, HR-strateg, 044-13 56 87

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy