Skip to main content

Avtal klart för ombyggnation av Kristianstads centrala reningsverk

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2017 11:00 CEST

Kristianstads centrala reningsverk som nu ska byggas ut och byggas om.

Kristianstads kommun har tecknat samverkansavtal med NCC för om- och utbyggnad av Kristianstads centrala reningsverk. Kapacitet kommer att byggas ut med nästan det dubbla.

Kristianstads centrala reningsverk är kommunens största reningsverk. Det behöver byggas om och byggas ut för att även i framtiden klara miljökraven, men också för att fler företag och orter ska kunna anslutas till det kommunala avloppet. Verket kan idag ta emot avlopp från motsvarande 140 000 personer och när utbyggnaden är klar ska verket kunna klara ta emot avlopp från motsvarande 260 000 personer.

Två tredjedelar av verkets kapacitet används till att rena avlopp från avtalsanslutna livsmedelsindustrier. Att deras avlopp renas i kommunens reningsverk är positivt för miljöns skull och är en bra service för livsmedelsföretag som vill etablera sig i Kristianstad.

På fredagseftermiddagen skrev kommunen under ett samverkansavtal med NCC som blir totalentreprenör för om- och utbyggnaden.

– Det är glädjande att Kristianstads kommun valt NCC som partner för det här spännande projektet. Genom samverkansavtalet får både Kristianstads kommun och vi förutsättningar för att hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar för både renings- och byggprocessen, säger Per Johansson, affärschef NCC Vatten- och Miljöteknik.

I ett första skede ska parterna planera, budgetera och projektera tillsammans för att komma överens om en riktkostnad för projektet.

– Vi ser fram emot att samarbeta med NCC. Deras erfarenhet av byggtekniker, byggmaterial och VA-process kommer att komplettera vår egen kompetens väl. Tillsammans ska vi hitta de bästa lösningarna för miljön och se till att vi skapar goda förutsättningar för Kristianstads tillväxt, säger Bengt Olsson Förvaltningschef på C4 Teknik, som har hand om VA-försörjningen i Kristianstad kommun.


För mer information, kontakta:

Bengt Olsson, förvaltningschef C4 Teknik, Kristianstads kommun, tfn: 0728-85 77 16

Per Johansson, affärschef NCC Vatten- och Miljöteknik, tfn: 070-088 71 98

Niklas Andersson, affärschef NCC Infrastructure, tfn:070-546 08 81

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera