Skip to main content

EU-miljoner till arbetsmarknadsprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 11:50 CET

Kristianstads kommun får 22 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till fyra projekt för att förebygga och bekämpa arbetslöshet.

Projekten syftar till att få in fler utlandsfödda på arbetsmarknaden, öka kompetensen och därmed konkurrenskraften hos företagen, öka antalet entreprenörer och även få friskare medarbetare.
– Vi har fått positivt besked på samtliga våra ansökningar och Kristianstads kommun har aldrig tidigare fått så mycket från ESF, säger Kristina Prahl, EU-samordnare i Kristianstads kommun.

Projekten

 • Skåneakademier Kristianstad 2.0
  Skåneakademier fortsätter fram till februari 2014. Skåneakademier 2.0 involverar omkring 25 företag med drygt 400 medarbetare. Det övergripande syftet är att genom kompetensutvecklingsaktiviteter göra de deltagande företagen och medarbetarna än mer konkurrenskraftiga och därigenom medverka till tillväxten i Kristianstadsregionen. ESF medel: 5,3 mnkr.
 • Omvänt mentorskap
  Arbetslösheten är högre bland utlandsfödda och många arbetsplatser speglar inte hur befolkningen ser ut i samhället. Omvänt mentorskap ska öka kompetensen och förändra inställningen att ta tillvara på mångfalden i samhället. Åtta utlandsfödda kvinnor kommer att fungerar som omvända mentorer åt ledare. Projektet pågår fram till och med 2013 och får 6,4 mnkr av ESF medel.
 • SAMspelet på arbetsplatsen
  SAMspelet är ett arbetsmiljöprojekt och syftar till att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö som förebygger ohälsa och sjukfrånvaro. Projektet riktar sig till cirka 400 medarbetare från främst Kristianstads kommun och även privata företag inom hemsjukvården som kommunen har avtal med. Projektet pågår fram till februari 2014 och får 4,8 mnkr av ESF medel.
 • Entreprenörsskolan
  Entreprenörsskolan ska främja entreprenörskap hos grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det ska också skapa långsiktiga positiva effekter på entreprenörskap och innanförskap.  I projektet deltar Kristianstads kommun, Arbetsförmedlingen, lokala föreningar och även en viss samverkan med Kristianstads vänort Siauliai i Litauen. Entreprenörskolan pågår fram till juni 2014 och får 5,2 mnkr av ESF medel.

För mer information kontakta:
Kristina Prahl, EU-samordnare, Kristianstads kommun, 044-13 23 53, 0738-53 23 53

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.