Skip to main content

Förorenat salt gav bakterier i Åhusvattnet

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 16:24 CEST

Det var med största sannolikhet förorenat avhärdningssalt som spred e-colibakterier i dricksvattnet från Åhus vattenverk under sensommaren. Det visar den utredning som nu är klar.

– Det känns bra att vi har hittat den sannolika orsaken. Samtidigt är vi upprörda över att vattenverket kunde utsättas för en sådan smitthärd och ska förhandla om ersättning med leverantören, säger tf VA-chef Anna Tengelin Skoog.

E-colibakterier i Åhusområdets vattenledningar upptäcktes vid en rutinprovtagning i slutet av juli. I nära en månad uppmanades befolkningen att koka sitt dricksvatten medan källan spårades och åtgärder sattes in. Bakteriehalterna i vattenledningarna var hela tiden mycket låga och orsakade inga sjukdomsfall, men förekomsten skapade besvär för invånarna och krävde stora resurser för utredning och åtgärder.

– Vi beräknar att insatserna för att säkra dricksvattnet hittills har kostat ungefär två miljoner kronor, säger Anna Tengelin Skoog vid Kristianstads kommuns tekniska förvaltning C4 Teknik.

Det stod tidigt klart att kvaliteten på grundvattnet var felfritt och att bakterierna på något vis måste läcka in i systemet utifrån. Misstankarna riktades från början mot vattentornet, där det kunde finnas sprickor, och mot luftfiltren i reningsverket. Vattentornet tätades, vattenverket sanerades och klor tillsattes för att rena vattnet, medan sannolika orsaker prövades vidare.

Efter en månads sökande började man pröva även de mest osannolika orsaker. Ett prov från saltbassängen i avhärdningssteget, som blivit bortkopplat i samband med saneringen, gav ett chockartat resultat. För första gången under perioden hittades riktigt höga bakteriehalter på ett och samma ställe.

– Att bakterier över huvud taget skulle kunna överleva i den höga salthalten i bassängerna är något som ingen trodde var möjligt, varken vi själva eller de experter och laboratorier som var inblandade i utredningsarbetet. Det enda tänkbara skälet är att bakterierna har kommit in tillsammans med saltet, säger C4 Tekniks vattenexpert Michael Dahlman.

Fortsatt utredning har visat att det osannolika faktiskt inträffat på ytterligare ett ställe, i Trelleborgs vattenverk, dit saltet kommit från samma leverantör.

– Hade vi fått veta det, hade vi antagligen kunnat spara mycket tid och kostnader i vårt arbete, säger Anna Tengelin Skoog, som nu inleder förhandling om ersättning med leverantören.

Hon är lättad över att äntligen har fått ett rimligt svar på hur kvalitetsvattnet i Åhus kunde drabbas av bakterier. Det innebär att man inom kort kan ta bort kloreringen utan risk.– Däremot vågar vi absolut

inte sätta igång avhärdningen utan en fullständig sanering och långt gående garantier för att en liknande förorening ska kunna drabba vattenverket igen, säger hon.

 

För mer information

Anna Tengelin-Skoog, tf VA-chef, C4 Teknik, Kristianstads kommun, 0733-13 5148

Michael Dahlman, planeringsansvarig, C4 Teknik, Kristianstads kommun, 0733-13 57 98

Eva Mårtensson, informationschef, Kristianstads kommun, 0733-13 57 10

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera