Skip to main content

Kristianstad blir förebild i FN:s skyddsarbete

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 11:58 CET

Nu är Kristianstad officiellt en Recilient City, en förebild inom Förenta Nationerna, FN, i arbetet med att förebygga och hantera naturolyckor och krislägen. Kommunens insatser för att hindra översvämningar och skydda dricksvattnet ska inspirera städer i andra delar av världen.

Utnämningen av Kristianstad till Resilient Citiy offentliggjordes vid en säkerhetsmässa i Kista.

Kristianstads kommuns fullmäktigeordförande Sten Hermansson fick ta emot och underteckna certifikatet vid ett möte med FN:s biträdande generalsekreterare för katastrofarbete, Margareta Wahlström, på onsdagen. Under mötet talade de bland annat om Kristianstads framgångar med att förhindra översvämning och skydda dricksvattnet och kommunens arbete med en hållbar utveckling och skydd av ekosystem. Margareta Wahlström var intresserad av hur Sten Hermansson såg politikernas möjligheter att bidra till riskförebyggande arbete och vilket nationellt stöd han anser att kommunerna behöver. Sten Hermansson pekade då bland annat på problemen med stranderosion, som ett område som behöver hanteras på nationell, politisk nivå.

Kristianstad är alltså en av de två svenska städer som har antagits till FN-organet UNISDR:s kampanj ”Making Cities Resilient”. Med resiliens menas ett samhälles samlade förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig efter katastrofer och påfrestningar. Mer än 900 städer i världen har hittills blivit antagna till kampanjen och nu har blickarna vänts mot Sverige. Den 17 november undertecknade certifikatet på en säkerhetsmässa i Kista, där FN:s biträdande generalsekreterare för katastrofriskarbete, Margareta Wahlström, deltar.

Delar av mötet dokumenterades med en videoinspelning som kommer att presenteras på UNISDR:s webbplats.

Redan före det officiella undertecknandet har det internationella intresset för Kristianstad ökat. Kommunens samordnare, brandingenjören Anders Pålsson, var nyligen inbjuden till London, Hull och York  i England för att diskutera ett samarbete.

– Det här är verkligen spännande. Vi ser fram emot att kunna sprida våra goda exempel på lösningar kring översvämnings- och dricksvattensäkerhet och att skapa internationella kontakter som kan ge oss nya goda exempel, säger Anders Pålsson.

I Sverige är det Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, som samordnar arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser och att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

– Vi blev uppmanade av MSB att lämna en ansökan till kampanjen och får stöd därifrån i det vidare arbetet, säger Anders Pålsson som ska samordna kampanjarbetet i kommunen.

För mer information

Anders Pålsson, brandingenjör, 0733-13 50 02
Sten Hermansson, fullmäktiges ordförande, 0733-13 66 95

 

Mer information om ”Making Cities Resilient”

http://www.unisdr.org/english/campaigns/campaign2010-2011/

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Nationell-plattform/Making-Cities-Resilient/

Mer information om dricksvattenhantering och översvämningsskydd i Kristianstad:
http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Miljo-klimat/Vatten--avlopp/Dricksvatten/

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Raddning-Sakerhet/Krislagen/Skydd-mot-oversvamningar/

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Miljo-klimat/Klimat/Vara-forutsattningar/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy