Skip to main content

Kristianstads kommun avbryter bolagsförsäljning

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 17:21 CEST

Kristianstads kommun avbryter försäljningen av det kommunägda biogasbolaget. Skälet är att inget företag visat intresse för att köpa en minoritetspost. Beslutet har påskyndats av att misstankar också förts fram om att känsliga uppgifter kan ha läckt ut till en anbudsgivare.

Kristianstads kommun har undersökt möjligheten att hitta nya delägare för att kunna expandera och utveckla biogasanläggningen, som i dag drivs i det kommunala renhållningsbolagets helägda dotterbolag.

Försäljningen av aktier i bolaget var avsedd att ske genom ett anbudsförfarande i flera steg, där man begärde in anbudsförslag för aktieposter på olika nivåer mellan 30 procent och 89 procent.

Några partier förklarade i ett tidigt skede att deras krav var att majoritetsägandet skulle stanna i kommunen.

När de två anbuden på onsdagen presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott framkom att inget företag var intresserat av att köpa mindre än 51 procent av aktierna.

– Vi har hela tiden sagt att vi måste ha en bred uppslutning för att genomdriva en försäljning. Min bedömning var att det inte finns underlag för att gå vidare med en försäljning, men vi valde att bordlägga ärendet för att partierna skulle få en möjlighet att dryfta frågan inför nästa möte om fjorton dagar, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson.

Senare på dagen fick kommunledningen ta del av ett meddelande som uttrycker misstankar om att vital information kring värderingen av biogasbolaget förts vidare till en av de två anbudsgivarna.

– Vi har inte någon gång tidigare under processen fått information av sådant slag att vi har haft anledning att tro att allt inte skulle stå rätt till. Givetvis har vi nu inlett en undersökning för att se om felaktigheter har blivit begångna, säger kommundirektör Jan Pålsson.

De värderingar som är gjorda och de eventuella läckor som kan ha förekommit i sammanhanget, påverkar inte på något sätt beslutet kring försäljningen.

– Dagens diskussioner gör ändå att jag inte vill dröja med beslutet. Jag har därför kommit överens med gruppledarna inom femklövermajoriteten om att vi redan nu går ut med beskedet att vi avbryter försäljningsprocessen, säger Pierre Månsson.

För mer information:
Jan Pålsson, kommundirektör, Kristianstads kommun, 0733-13 65 95
Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande (FP), 0733- 13 64 13

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.