Skip to main content

Kunskapstörst leder till konferens om cannabis och Spice

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2015 07:53 CEST

Personal inom vården, skolan, socialtjänsten och polisen upplever att man har för dålig kunskap om de medicinska och psykosociala effekterna av cannabis och andra syntetiska cannabinoider, som Spice. Därför arrangerar Brotts och drogförebyggande rådet, Brå, i Kristianstad en konferens med två av landets ledande experter på området.

Bruk av cannabis och syntetiska cannabinoider, som Spice, är ett ökande problem. I Sverige har det uppmärksammats flera fall av förgiftning och även dödsfall efter att personer använt Spice.

En studie gjord på Högskolan Kristianstad visar att många som arbetar med ungdomar och unga vuxna inom vården och socialtjänsten upplever att de inte har tillräckligt stor kunskap om de här drogerna och de medicinska konsekvenserna.

– Det är tydligt att de flesta vill ha mer kunskap om cannabis och Spice och därför anordnar vi en konferens för personal inom hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten, kriminalvården och polisen, säger Maria Asklund, drog och brottsförebyggande samordnare i Kristianstads kommun.

Konferensen hålls onsdagen den 22 april, klockan 8.30–16.00 i Konserthuset, lilla salen, Kristianstad. Två av landets ledande experter på området är med på konferensen.

Kai Knudsen, docent och överläkare vid Göteborgs Universitet, som har arbetat med akuta förgiftningar i mer än trettio år. Han har varit sakkunnig vid ett flertal rättegångar om drogpåverkan.

Thomas Lundqvist,docent i psykologi och är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, Psykiatri Skåne, Han forskar på hur cannabis påverkar människans tankeförmåga och under de senaste åren har han fokuserat på hur drogerna inverkar på tonårshjärnans mognadsprocess.

– Det är viktigt att öka kunskapen hos dem möter de som använder cannabis och Spice för att tidigt kunna upptäcka användning och erbjuda rätt hjälp. Det är även viktigt att personal får en förståelse för vad drogerna gör med vår kropp och hjärna, säger Maria Asklund.

Medier är välkomna att delta på hela eller delar av konferensen!

För mer information kontakta:

Om konferensen: Maria Asklund, drog- och brottsförebyggande samordnare, Kristianstads kommun, 0733-13 55 90

Om studien: Malin Björklund, folkhälsopedagogstudent, Högskolan Kristianstad, 0707-56 51 91

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera