Skip to main content

Miljönämnd avvisar orimligt kontrollförslag

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2013 15:23 CEST

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad tillbakavisar Livsmedelsverkets förslag till nya kriterier för kontroll av livsmedelsproducenter. Går förslaget igenom får detta konsekvenser både för de lokala producenterna och kommunens livsmedelskontroll.

Livsmedelsverket föreslår att kriterierna för kommunal livsmedelskontroll ska ändras och baseras på antalet anläggningar inom en viss bransch i respektive kommun. Om förslaget vinner gehör innebär det i praktiken att alla kommuner i Sverige, utom Stockholm och Göteborg, får återlämna kontrollansvaret för mindre slakterier och mejerier till Livsmedelsverket.

Effekten av detta blir att vissa anläggningar kan få besök av inspektörer från både Livsmedelverket och kommunen. Ett gårdsmejeri med butik och servering är exempel på företag som berörs. Kommunen kommer även fortsättningsvis att ansvara för livsmedelskontrollen i butiken och serveringen medan Livsmedelsverket tar över kontrollen av mejeridelen om ingen annan uppgörelse sker.

-Detta innebär krångligare regler för företagaren jämfört med dagens situation och det motverkar vår ambition att ha ”en väg in” för företagen till myndigheten, säger Ulf Persson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande.

Av regeringsuppdraget framgår att Livsmedelsverket har möjlighet att överlåta ansvaret för kontrollen av så kallade 853-anläggningar till kommunerna. Kravet är att kommunen har tillgängliga resurser och kompetens. Livsmedelsverkets mått på kompetens enligt förslaget är att det ska finnas minst 35 stycken 853-anläggningar i kommunen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad avstyrker förslaget i sin helhet och föreslår att en fortsatt delegation av kontrollansvaret ska vila på liknande grund som tidigare. Det vill säga att kommunens tillgängliga resurser och kompetens följs upp av Livsmedelsverket genom revisionsbesök, så som sker idag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  måste ändå upprätthålla kompetensen för dessa anläggningar, eftersom kontrollen av mindre anläggningar inom samma bransch inte berörs av förslaget utan kvarstår med kommunal kontroll.

-Med den senaste tidens matskandaler i minnet är det oerhört betydelsefullt med en myndighet som har lokal kännedom om livsmedelsföretagen, vilket vi har i Kristianstad, säger Roland Sandelin, miljö- och hälsoskyddsnämndens vice ordförande. Att centralisera kontrollen till staten rimmar illa med regeringens politik och gynnar inte småföretagen.

Om förslaget går igenom är det troligen fem anläggningar som omfattas i Kristianstads kommun och som delvis får Livsmedelsverket som kontrollmyndighet. Berörda anläggningar är bland annat Kristianstads Näsbychark AB och Äspets Rökeri AB.

För vidare information, kontakta gärna:
Ulf Persson, ordförande (c), Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 070-62 70 295
Roland Sandelin, v ordförande (s), Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 070- 60 26 718
Tommy Danielsson, Förvaltningschef, Miljö- och hälsoskyddskontoret, 0733-13 61 40

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy