Skip to main content

Minskad energiförbrukning belönas

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 10:36 CEST


Nu kan föreningar med egna anläggningar i Kristianstads kommun få särskilt bidrag för att minska sin energiförbrukning.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt augustisammanträde att öronmärka 200 000 kronor till energieffektiviseringsbidrag åt föreningar.

- Energibesparande åtgärder är viktiga för miljön, men också för föreningarna eftersom deras driftskostnader minskar, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stefan Haskå (M).

Sedan tidigare kan föreningar ansöka om bidrag till investeringar i sina anläggningar. Det allmänna investeringsbidraget går att söka även i fortsättningen, och potten för nästa år blir 500 000 kronor.

Ansökan om investeringsbidraget för nästa år ska vara inlämnade senast 30 september. Kommande år ska energieffektiviseringsbidrag och investeringsbidrag ha samma ansökningsdatum, men i år väljer kultur- och fritidsförvaltningen att utvidga ansökningstiden för energisparåtgärder till den 15 november för att hinna informera om det nya bidraget.

För mer information:
Lars Jennfors, föreningskonsulent, 0733-13 54 09

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy