Skip to main content

NCC bygger om Kristianstads rådhuskvarter

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 11:53 CEST

Det blir NCC som får bygga det nya rådhuskvarteret i Kristianstad. På fredagen kom beslut om upphandlingen för den stora ombyggnaden som ska vara klar 2014. Bara två anbud hade lämnats in.

– Det är svårt att veta varför inte fler gick in i konkurrensen, men det är förstås ett mycket komplicerat projekt med väldigt speciella förutsättningar, säger projektchefen Per-Ola Pershaf.

För första gången har Kristianstads kommun genomfört en så kallad partneringupphandling, där entreprenören kommer in i ett tidigt skede av projekteringen.

– Avsikten med partneringupphandlingen är att vi  vill tillvarata entreprenörens kunskap tidigt i projektet, samtidigt som kommunen och Region Skåne bibehåller en stark styrning och påverkan under hela processen, säger Patrik Möller, projektledare på kommunledningskontoret i Kristianstads kommun.

Upplägget innebär att det inte, som i en traditionell upphandling, finns någon totalsumma att jämföra.

– Den här upphandlingen strävar, som alltid, efter det mest ekonomiskt fördelaktiga budet, men i det här sammanhanget utvärderas både vad som är rent prismässigt och rent organisationsmässigt fördelaktigt, säger Per-Ola Pershaf.

Utvärderingen visade att NCC har lång tradition av partneringupplägg och genomarbetade system för entreprenadformen.

–  Vi vill att de ska bidra i ett tidigt skede så att vi kan dra nytta av dem både ekonomiskt och genomförandemässigt. NCC i Kristianstad har en stor organisation bakom sig både nationellt och internationellt som kan användas hela vägen från planeringsskedet till upphandling av underentreprenörer och material, säger Patrik Möller.

Bland NCC:s referensobjekt i offerten fanns bland annat Turning Torso och de  lokala byggena av Absoluts satellitanläggning i Åhus och Kristianstad Arena, som just står färdigbyggd.

– NCC har också pekat på framgångsrika projekt av samma karaktär som rådhuskvarteret, där man har byggt i trånga lägen och bevarat delar av det gamla, säger Per-Ola Pershaf.

Redan från november är det meningen att NCC:s representanter ska börja arbeta i konsultform med systemhandlingsfasen. Sommaren 2011 börjar den känsliga rivningen av kvarteret, där större delen av fasaderna ska behållas medan innandömet rensas bort. I januari 2014 ska Kristianstads kommuns och Region Skånes administration och politiska organisation kunna flytta in i ett nytt kvarter.

För mer information:
Patrik Möller, projektledare, Kristianstads kommun, 0733-135178
Leif Nilsson, projektledare, Region Skåne, 044-3093459
Per-Ola Pershaf, projektchef, Kristianstads kommun, 0733-803220
Eva Mårtensson, informationschef, Kristianstads kommun 0733-135710

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.