Skip to main content

Ny upphandlingsmodell ska hjälpa till att lösa bristen på socionomer

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 13:45 CEST

Kristianstads kommun inför ett dynamiskt inköpssystem för hyrsocionomer. Inköpssystemet går ut på att alla företag som uppfyller kraven blir kvalificerade. Därmed får kommunen en god konkurrens och fler företag att välja bland. Även prissättningen blir tydligare när kommunen kan välja det företag som erbjuder den specifika kompetensen inom socialtjänsten till bästa pris.

– Kristianstads kommun är först ut med att använda den nya möjligheten med dynamiskt inköpssystem för bemanning. Det är ett nytt innovativt grepp för oss och vi är mycket nöjda med det positiva gensvaret från leverantörerna och möjligheten till bättre avropsavtal, säger Maria Mera, controller och initiativtagare till upphandlingen i Kristianstads kommun.

Vid årsskiftet förändrades Lagen om offentlig upphandling, LOU, och det blev möjligt för myndigheter att tillämpa dynamiska inköpssystem. Dessa kan bland annat användas för återkommande inköp tjänster som är allmänt tillgängliga på marknaden och som tillgodoser kommunens behov.

Kristianstad har, precis som många andra kommuner, de senaste åren haft svårt att rekrytera socionomer till socialtjänsten. För att täcka bemanningsbehovet har lösningen blivit hyrsocionomer. Kommunen har haft ramavtal med tre leverantörer som avropats efter rangordning men avtalen har inte fungerat när många aktörer konkurrerade om samma socionomer.

– Bristen på socionomer gör att belastningen på våra medarbetare ökar. Vi tvingas hyra in socionomer för att vi ska klara av vårt uppdrag enligt socialtjänstlagen, säger Merete Tillman, förvaltningschef på arbete och välfärdsförvaltningen.

Istället för ramavtal går nu kommunen över till ett dynamiskt inköpssystem för hyrsocionomer. Alla företag som ansöker och uppfyller kraven blir kvalificerade. Detta innebär att kommunen får en god konkurrens och många företag att välja bland. I avropsförfrågan lämnas de kvalitativa kraven på socionomen och då är det också lättare för företagen att lämna ett mer exakt pris.

– På det här sättet hoppas vi både få en tydligare prissättning och säkerställa att vi får de kvalitetskrav som vi efterfrågar. Dessutom undviker vi de vanliga ramavtalens maxgräns på 4 år. Här har vi möjlighet att göra om förfrågningarna efter behov, säger Maria Mera.

– Bemanningen är oerhört viktig för att vi ska utföra ett rättssäkert arbete. Parallellt med att det ska bli enklare för våra chefer att ta in hyrsocionomer jobbar vi långsiktigt med en kompetensförsörjningsstrategi för att komma till rätta med den egna bemanningen, säger Merete Tillman.

För mer information kontakta:

Maria Mera, controller och initiativtagare till den nya upphandlingsmodellen, 044-13 26 19
Merete Tillman, förvaltningschef, arbete och välfärdsförvaltningen, 044-13 54 40

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy