Skip to main content

Ökad kunskap ska öka frisktalen

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 11:30 CET

Friskare arbetsplatser med friskare medarbetare är ett prioriterat område för Kristianstads kommun. Trots detta ökar ohälsotalen bland medarbetarna, precis som i övriga kommuner i Sverige. Den psykiska ohälsan är den främsta sjukskrivningsorsaken.

– Trots att vi i många år har arbetat aktivt med rehabilitering, arbetsmiljöfrågor och förebyggande åtgärder följer vi tyvärr samma negativa trend med ökande sjukfrånvaro som övriga Sverige. Vi behöver nya, preventiva arbetsmetoder för att bryta trenden och öka frisktalen. En viktig del i detta är den avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser som kommunen antog i mars 2017, säger Dan Berger (S), ordförande i personalutskottet.

Inom ramen för avsiktsförklaringen drivs nu ett tjugotal olika projekt och insatser. En av dessa åtgärder är att öka kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa, som är den främsta sjukskrivningsorsaken. Detta görs bland annat med en större fortbildningsinsats för politiker och chefer.

– Vi behöver höja kunskapsnivån i hela organisationen bland annat kring psykisk ohälsa. Därför ordnar vi nu en serie föreläsningar. Ökad kunskap bland våra politiker och chefer påverkar vår möjlighet att ta beslut om åtgärder som leder till friskare arbetsplatser och friskare medarbetare, säger Johanna Näslund, HR-direktör.

Föreläsningsserie för ökad kunskapsnivå

Det första kunskapsseminariet ägde rum idag fredag 19 januari. Då föreläste Peter Währborg, leg läkare och professor i beteendemedicin, om individen som biologisk varelse, vad stress är och hur den påverkar oss. Peter Währborg lyfte också vilka symptom psykisk ohälsa har, hur du kan känna igen tidiga signaler och vilka olika handlingsalternativ som finns.

Nästa föreläsning i serien är med Simon Elvnäs, doktorand vid KTH, som föreläser om psykisk ohälsa kopplad till stress och upplevd tidspress, som är den vanligaste orsaken till stress. Det tredje och sista kunskapsseminariet är med Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap, som föreläser om organisatoriska förutsättningar och strukturer. Annika Härenstam berör bland annat varför medarbetare i vissa organisationer drabbas mer än andra och vad vi kan göra för att ändra på detta.

Omkring 300 personer är anmälda till föreläsningsserien.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Berger (S), ordförande i personalutskottet, telefon 0705-14 17 28.

Johanna Näslund, HR-direktör, telefon 0733-13 53 91.

Helene Persson, projektledare, telefon 0738-53 28 10.

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 83 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.