Skip to main content

Oroväckande ökad liberal syn på narkotika

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 15:30 CEST

Den svenska befolkningen har en allt mer liberal syn på narkotika, det visar en undersökning gjord av Novus Opinion på uppdrag av nätverket Krogar mot Knark. 52 procent av Sveriges befolkning anser att narkotikabruket är mer eller mindre oproblematiskt, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med förra årets mätning och en ökning med 15 procentenheter jämfört med undersökningen från 2012.

Krogar mot Knark samlar krögare, kommun och polisen för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Årets undersökning visar även en minskning av de som uppmärksammat narkotika i krogmiljö. Nio procent svarar att de uppmärksammat att andra använt narkotika i krogmiljö.
2013 var siffran 14 procent vilket betyder en minskning med fem procentenheter.

- Vi gläds försiktigt åt att färre uppmärksammat narkotika i krogmiljö, som kan vara ett kvitto på vårt arbete. Men det kan också vara den allt mer liberala synen på narkotika, särskilt hos yngre, som påverkar vad vi ser och vad vi bryr oss om.  Den ökade liberala synen är hur som helst en utveckling som är oroväckande, säger lokal samordnare Maria Asklund på Kristianstads kommun.

Ungefär 13 procent av de som svarat på undersökningen upplever sina vistelser i krogmiljö som otrygga.

-Vi kan se att de som upplever att narkotikan är ett problem i krogmiljön känner sig mer otrygga än övriga. Vi kan också konstatera att det inte är någon skillnad i trygghet beroende på om respondenten har uppmärksammat eller personligen har använt narkotika i krogmiljö eller inte, säger Maria Asklund.

Läs hela rapporten

Krogar mot knark, attitydunderrsökning

För mer information kontakta:

Maria Asklund, projektledare Krogar mot knark Kristianstad,  044/0733-135590
Benny Raftmark, Grand hotell/ nattklubb, 0703-282013
Thimmy Andersson, Pub Bånken, 0708-806906


Om Krogar mot Knark

Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och
myndigheter i ett flertal kommuner. Genom Krogar mot Knark arbetar krögare,
kommun och polisen tillsammans för att minska och försvåra användandet av
narkotika i krogmiljö.


Om undersökningen

Resultaten är insamlade genom en rikstäckande kvantitativ undersökning genomförd i Novus
Opinions webbaserade Omnibus 16-23 april 2014. Respondenterna är slumpmässigt
utvalda ur Novus webpanel, som består av 35 000 medlemmar, varav samtliga är
rekryterade på initiativ av Novus Opinion. Panelen håller hög kvalitet och
respondenternas svar kan jämföras mot populationen. Både 2012 och 2013 års
undersökningar är gjorda efter samma modell. Analys och rapport är gjord av
Attityd i Karlstad AB.

Kristianstad växer. I dag har kommunen 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill växa med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera