This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Samordnar varudistributionen för att minska miljöbelastningen

För att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen ska Kristianstads kommun samordna distributionerna av varor till kommunens olika verksamheter. Kommunen upphandlar nu logistikfirma som ska ansvara för distributionscentralen och samordnat leverera varorna.

– Genom att samordna distributionen av varor minskar vi påverkan på klimatet, berättar Kristian Göstasson som är projektledare för Samordnad Varudistribution i Kristianstads kommun. Kan vi till exempel både leverera skolmaterial, städartiklar och datautrustning till skolan samtidigt kan vi få ner antalet tranporter och det minskar belastningen på miljön.  

Kristianstads kommun upphandlar just nu logistikfirma som ska ansvara för en distributionscentral dit leverantörerna skickar varorna. Logistikfirman ska även ansvara för att samordnat transportera varorna till kommunens olika verksamheter.

– Det gäller till exempel livsmedel som ska till våra kök inom skolan och omsorgen, säger Kristian Göstasson. Även datorer, pennor och böcker som ska till skolor och bibliotek eller sjukvårdsmaterial och städartiklar till äldreboenden

I upphandlingen ställer kommunen tuffa miljökrav på den firma som får anbudet.

– Vi kräver att firman ska ha fordon som går på biogas eller likvärdigt drivmedel ur miljösynpunkt. De här fordonen kanske inte logistikfirmorna har idag och de måste beställas eller byggas om. Under den femåriga avtalsperioden ska våra varor köras med miljövänligt drivmedel, säger Kristian Göstasson.

Förutom att miljön tjänar på att kommunen samordar distributionen av varor förväntas detta även ge bättre förutsättningar för lokala företag vid upphandlingar.

–När lokala företag inte själva behöver leverera sina varor till alla våra verksamheter hoppas vi att fler är med och lägger anbud i våra upphandlingar, säger Peter Lindgren som är upphandlingschef i Kristianstads kommun.

Fem kommuner i landet har idag samordnade varudistributionscentraler i extern regi. De är Borlänge, Nacka, Värnamo, Växjö och Halmstad. Kristianstads blir den första kommunen i Skåne.

Upphandlingsunderlaget

För mer information kontakta:
Kristian Göstasson, projektledare Samordnad varudistribution, Kristianstads kommun, 0733-13 96 68.
Pierre Månsson, kommunalråd, Kristianstads kommun, 0733-13 64 13.
Helène Fritzon, oppositionsråd, Kristianstads kommun, 0733-13 60 16.

Related links

Ämnen

Regioner


Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 85 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7 miljarder kronor varje år.

Presskontakt