Skip to main content

Torget vid gamla Resecentrum har fått nytt namn - Hästtorget

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2013 12:00 CET

Kultur- och fritidsnämndens har beslutat om ett nytt namn för Resecentrum och gamla busstorget, nämligen Hästtorget. Namnet kommer sig av att det i många år var en plats för kreatursmarknad, där man framför allt sålde eller bytte hästar.

Kristianstadsbor födda på 40-talet minns att man under deras uppväxt alltid kallade platsen för Hästtorget, så namnet lever kvar hos många människor och blir nu aktuellt för alla Kristianstadsbor i framtiden,

Området för det planerade Östra centrum var från stadens grundande fram till 1800-talets mitt en del av fästningsvallen och utanförliggande sankmarker runt staden. När vallarna på 1800-talet började rivas och sankmarken fyllas ut i anslutning till detta kunde staden vidga sina gränser.

På ytan mellan nuvarande Nya Boulevarden i norr (1874 igenlagd tvärkanal genom staden) och Södra Kaserngatan bildades en stor öppen yta som övertog en stor del av Stora Torgs och Lilla Torgs marknader. Detta Östra Salutorg delades in i olika avsnitt med skilda funktioner; fisktorg, köttorg och hästtorg för kreaturshandel.

Inom områdets södra del förlades häst- och kreaturshandeln. 1955 invigdes busstationen, som senare blev resecentrum.

Hästtorget kommer, när Galleria Boulevard är klar, att bli ett myllrande, grönt torg. Detta är solsidan och här kommer därför flera utserveringar att etableras. Man räknar med att det kommer att bli mycket folk, eftersom alla bussar kommer att stanna vid storbusshållplatsen som kommer att ligga längs med Södra Kaserngatan vid Hästtorgets södra sida.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Haskå, ordförande i kultur- och fritidsnämnden 0738-53 26 95 
Monica Lundström, namnberedningen 0733-13 53 18. Frågor angående namnet.
Daniel Ottosson, stadsträdgårdsmästare 0733-13 58 53. Frågor angående gestaltningen. 

 

 

Kommentarer (1)

    Jag tycker att det är bra att ni tar vara på gamla namn

    - Hanna - 2013-10-02 11:08 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy