Skip to main content

Värme renar miljögifter på Kristianstadstomt

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2017 14:00 CEST

Rör för termisk rening borras ner på tomten Färgaren 3.

Saneringen av miljögifterna på fastigheten Färgaren 3 i Kristianstad fortsätter nu med så kallad termisk behandling. Tomten, som tidigare innehöll en kemtvätt med färgeri, är en av Skånes mest förorenade. Klorerade lösningsmedel hotar att nå grundvattnet 100 meter längre ner. 
—Termisk behandling är en metod som renar området på djupet, säger kommunens projektledare Elin Remstam.


Föroreningarna i marken renas med en teknik som kallas termisk behandling och bara har använts ett par gånger tidigare i Sverige.
120 hål ska borras på tomten. De flesta är över 20 meter djupa. I hålen placeras rör med elektriska värmeelement. En elektrisk transformatorstation som installeras tillfälligt på området driver värmebrunnarna. Marken värms upp och vattnet i jorden blir till ånga som stiger och sugs in i reningsfilter, placerade i containrar. Inga farliga ämnen kommer ut i luften under saneringen. Värmebehandlingsarbetet utförs av Veolia Water Technologies, genom VA-Ingenjörerna och det danska företaget Krüger, som har stor erfarenhet av liknande projekt över hela världen.

Frågor 

Kontakta kommunens projektledare Elin Remstam
044 – 13 56 14
elin.remstam@kristianstad.se

Tidplan

Borrningar och rörarbeten började den 18 april och pågår fram till början av juli. Själva borrningsperioden uppskattas till sex veckor. Under sommaren 2017 görs elarbeten, behandlingsanläggningen installeras och funktionerna testas.
I mitten av september 2017 tas anläggningen i drift och värmebehandlingen pågår till februari 2018. Därefter börjar nedmonteringen och återställandet av området. Arbetet avslutas före sommaren 2018.

Bakgrund

Fastigheten där en av Sveriges äldsta kemtvättar legat är på cirka 2 500 kvadratmeter. Här bedrevs färgeri och kemtvätt med klorerade lösningsmedel från början av 1900-talet fram till 1980-talet. Färgaren 3 är en av Skånes mest förorenade tomter och den har pekats ut som ett högt prioriterat saneringsprojekt. Föroreningarna kan annars spridas till en av Skandinaviens mest värdefulla grundvattenresurser som ligger 100 meter under marknivån.

Den första etappen av saneringsarbetet påbörjades 2016 då 6 000 kubikmeter ytlig jord schaktades bort och transporterades till säker förvaring. Värmebehandling på djupet är nästa steg.

Finansiering

Saneringen av Färgaren 3 kostar omkring 50 miljoner kronor och den betalas med bidrag från Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Skåne. 

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.