Skip to main content

Ny ägarstruktur tryggar framtiden

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 07:00 CET

Sedan starten 1988 har Krook & Tjäder vuxit till ett välrenommerat och etablerat arkitektkontor med 130 medarbetare på kontoren i Göteborg, Stockholm, Malmö, Halmstad och Borås. För sex år sedan satte sig Bengt-Ove och Stefan och blickade in i framtiden. Med lika delar stolthet och känslan av ansvar insåg de att de stod inför tre val; fortsätta som passiva ägare, sälja till någon konkurrerande verksamhet eller lösa successionen genom att sälja till Krook & Tjäders medarbetare. Med den gemensamma visionen av ett fortsatt expanderade arkitektkontor grundat i det framgångsrika arbetssätt som varit utmärkande för Krook & Tjäder, var valet självklart.

  • Vi har alltid värnat om vår djupt rotade företagskultur som bygger på omtanke, öppenhet och prestigelöshet. Vilka är de bästa att föra den traditionen vidare om inte våra medarbetare? Med bolagets värderingar och metodik i sitt DNA kommer vi tillsammans leda bolaget in i framtiden, säger Stefan Tjäder och Bengt-Ove Krook, grundare till Krook & Tjäder.


Medarbetarna Pontus Orrbacke, Petra Kragnert, Gustav Zackrisson, Johan von Wachenfeldt, Lisa Karlsson och Tobias Magnesjö har förvärvat en majoritet av aktierna genom ett gemensamt partnerbolag där de tillsammans äger drygt 60 % av Krook & Tjäder Holding. Bengt-Ove Krook och Stefan Tjäder äger 30 % och resterande 10 % ägs av ett stort antal medarbetare genom mindre aktieposter. Den dagliga driften av bolaget förändras inte i och med den nya ägarstrukturen. Både Bengt-Ove Krook och Stefan Tjäder kommer vara fortsatt aktiva i företagsledning och kunduppdrag.

  • Vi har idag byggt upp en ovärderlig strukturell plattform som bland annat innefattar arbetssätt, kompetenser, certifieringar och ekonomiska system. Det tillsammans med ny ägarstruktur och Bengt-Oves och Stefans fortsatta engagemang borgar för att vi kommer att se Krook & Tjäder göra fortsatta avtryck i arkitekturen under lång tid framöver. Vi är väldigt glada över att få möjlighet att vara en del av detta, säger ägarna i det nya Partnerbolaget.

Kontaktinformation:

Bengt-Ove Krook, grundare och delägare, Krook & Tjäder
bengt-ove.krook@krook.tjader.se alt. 070-816 01 78

Stefan Tjäder, grundare och delägare Krook & Tjäder
tjader@krook.tjader.se alt. 070-575 28 01

Pontus Orrbacke, delägare Krook & Tjäder
pontus.orrbacke@krook.tjader.se alt. 073-355 33 44

Arkitekterna Krook & Tjäder är bland de tio största arkitektkontoren i Sverige med över 120 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad och Borås. Kontoren arbetar med en stor bredd av uppdrag inom husbyggnad, stadsbyggnad, landskapsplanering, inredning samt produktdesign. Krook & Tjäders kontor är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Inom Krook & Tjäder finns en etablerad modell för delägarskap.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy