Skip to main content

​Barn- och utbildningsnämnden i Lindesberg summerar kulturskolans 2019

Nyhet   •   Mar 03, 2020 09:00 CET

”I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla”. Det är ett av inriktningsmålen för barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun som nu summerar året som gick i ”Nämndernas verksamhetsberättelse 2019” där Kulturskolan Garnalia ingår.

I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla - så här summeras indikatorerna för Kulturskolan Garnalia 2019.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna eller genom att köpa skolplatser, kommunens uppgifter inom utbildningsområdet. Nämndens ansvar omfattar förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola och kulturskola.

Barn- och utbildningsnämndens ekonomi 2019 (miljoner kronor)

Barn- och utbildningsnämndens tio verksamheter hade ett underskott 2019 på -14,5 miljoner kronor (-2,3 % av årsbudget 617,9 miljoner kronor). De tre största verksamheterna visade alla ett underskott mot budget: gymnasieskola -9,7 mnkr, grundskola -5,9 mnkr och förskola -0,3 mnkr.

Överskott för Kulturskolan

Kulturskolans nettokostnad uppgick till 8,9 miljoner kronor av budgeterade 9,1 miljoner kronor, vilket gav ett överskott på omkring 0,3 miljoner kronor. Förklaringen är att externa medel från Kulturrådet har täckt delar av lönekostnader samt att kostnader för förbrukningsinventarier och licenskostnader blev lägre än budgeterat.

”Kulturskolan Garnalia bedriver all musikundervisning i grundskolan från årskurs1-9. Alla lärare som arbetar inom grund- och gymnasieskolans obligatoriska verksamhet har lärarlegitimation. Kulturskolan har tillfört specialkompetens rörande specifika instrument på det estetiska programmet. Vidare genomförs bild- och musikundervisning inom ramen för introduktionsprogrammet samt dans- och dramaundervisning inom Lindeskolans musik- och teaterprojekt. Kulturskolan Garnalia är en viktig brobyggare i kommunen där estetiska lärprocesser och samarbeten i kulturutövandet är ett medel för social gemenskap, integration och personlig utveckling”. Ur barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2019