Skip to main content

​Fler frågor och svar om Brunnskaret i Flugparken

Nyhet   •   Apr 09, 2018 16:10 CEST

Brunnskaret i Flugparken. Foto: Hans Boström (lindebilder.se)

Det vinnande förslaget till ombyggnad av Flugparken i Lindesberg har väckt både reaktioner och frågor när det gäller konstverket Brunnskaret - nu senast från Lindesbergs Konstförening och Lindesbergs Rotaryklubb. Förslaget kommer att tas upp på tillväxtutskottets möte på onsdag (11 april)

Linde Fornminnes- och Hembygdsförening: ”Detta är ett av Lindesbergs mest karaktäristiska konstverk i offentlig miljö, men varken arkitektbyrån eller Lindesbergs kommun verkar inse dess värde”, skriver föreningen i en skrivelse till kommunen.

De tre politiker i Lindesbergs kommun som har utsett det vinnande förslag - Kristine Andersson (S), Daniel Andersson (S) och Inger Griberg (MP) - svarar:

”I medborgardialogen som genomfördes i Lindesberg så fanns det både de som var för att ha kvar fontänen eller byta ut det mot något annat inslag av vatten, så medskicket till arkitekterna var att vatten skulle finnas med i parken men i vilken form var inte låst. Juryn gjorde en helhetsbedömning av förslagen utifrån följande kriterier: Arkitektonisk gestaltning, Funktion, Kreativitet, Visualisering samt Genomförbarhet och ÅWL Arkitekter utsågs till att ha lämnat in det vinnande förslaget. Nu kommer förslaget att fortsätta bearbetas av ÅWL Arkitekter i samarbete med Samhällsbyggnad Bergslagen. Vi är medvetna om det kulturhistoriska värdet av Modin-Hülphers konstverk Brunnskaret i Flugparken.”

Lindesbergs Konstförening skriver till ansvarig angående ombyggnad av Flugparken:

”Lindesbergs Konstförening undrar hur kommunens kravspecifikation angående vattenspel i kommande Flugparken sett ut: Har man tagit hänsyn till det historiska och konstnärliga värdet i Brunnskaret? Är tanken att skrota Brunnskaret eller att flytta den till annan plats eftersom den inte finns med i förslagsskissen? Dessutom undrar föreningen om förslaget: Är skärmväggen med möjlighet att ställa ut konstverk utformad så att tillräckligt väderskydd finns med tanke på att det kan regna när som helst?”

Lindesbergs Rotaryklubb - som tillsammans med Wicanderska fonden och flera privatpersoner initierade och finansierade Brunnskaret på 1950-talet - förklarar: ”Vi kan inte acceptera att det tas bort!”

Magnus Nordkvist - upphandlare på Lindesbergs kommun - svarar: ”Eftersom projektet ännu inte är i projekteringsfas finns utrymme för förändringar - kontakta ansvarig politiker Kristine Andersson för mer information”.