Skip to main content

​Frågor om biografen fick ställas EFTER beslutet

Nyhet   •   Feb 26, 2019 08:00 CET

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade på måndagen enligt Kommunstyrelsens förslag - att ansvaret för biografverksamheten övergår till det kommunala bolagen Besök Linde AB. Men några svar på allmänhetens frågor om biografen fick inte ledamöterna höra förrän efter beslutet.

”Hur har kommunledningen tänkt när det gäller de för- och nackdelar samt utvecklingsbehov som anges i beslutsunderlaget till det förslag om biografverksamheten som kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta?”

Tanken var att ledamöterna i Kommunfullmäktige skulle få svar från kommunledningen på ett antal frågor om biografverksamheten innan beslutet togs.

Men Kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson (S) ville inte tillmötesgå en begäran om att ändra på dagordningen varför Allmänhetens frågestund kom efter att beslutet redan var fattat. När frågorna till slut fick ställas besvarades de av Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S).

Beslutet blev att kommunfullmäktige antog reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB som sedan ska fastställas på årsstämma med Linde Stadshus AB. Besök Linde AB får i sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av biografverksamhet i Lindesbergs tätort - men om ingen extern entreprenör vill ta över biografen kommer ansvaret att ligga kvar i Besök Linde AB.