Skip to main content

​Konst på gång till Lindbackaskolan och Brotorpsskolan i Lindesberg

Nyhet   •   Apr 23, 2019 08:00 CEST

Lindbackaskolan i Lindesberg.

Upphandling av Lindesbergs kommuns hittills största konstinköp pågår. Den 14 maj ska en konstgrupp välja ut de tre konstnärer som ska få utsmycka Lindbackaskolans fasad och ljusgårdar respektive Brotorpsskolan i Lindesberg. Totalt satsas drygt en miljon kronor på offentlig konst i skolorna.

Upphandlingen av konst till Lindbackaskolan och Brotorpsskolan genomförs med parallella skissuppdrag under ledning av Joakim Granström - konstkonsult på arkitektkontoret Exposé i Örebro - som har tagit fram ett konstprogram, enligt Maria Fossen Lundborg - fastighetschef på kommunala bolaget Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB) som bygger och äger skolorna.

Skissförslag presenteras för konstgrupp

En konstgrupp har bildats med deltagare från verksamhet, fastighetsägare, arkitekt, konstkonsult och representanter från kommunens kulturförvaltning. Denna grupp har utsett tre konstnärer för varje uppdrag:

  • Lindbackaskolan Fasad för 500.000 kr exkl moms;
  • Lindbackaskolan Ljusgårdar för 269.000 kr exkl moms;
  • Brotorpsskolan Stråket för 256.000 kr exkl moms.

Dessa utvalda konstnärer kommer att presentera ett skissförslag var för konstgruppen den 14 maj.

Parallella skissuppdrag är samma process som när Lindesberg Arenan skulle utsmyckas. Då var det en konstkonsult från Statens konstråd som utifrån lekmännens önskemål vaskade fram konstnärer som arbetade på ett sätt som kunde vara intressant och som sen fick göra parallella skissuppdrag. Därefter resonerade gruppen sig fram till ett konsensus under konsultens ledning.

”Det är glädjande att vi kommer få tre nya offentliga verk i vår kommun som elever får uppleva varje dag i skolan. När konstnärerna är valda och offentliggjorda kommer information att finnas på kommunens hemsida”, meddelar Sara Sporre på kommunens kulturenhet.

Skolor för över tusen elever klart hösten 2021

Den nya Lindbackaskolan omfattar totalt en yta på 17.700 kvm och inkluderar förutom skola för 7-9 och särskola, även två nya idrottshallar och ett storkök som ska leverera tretusen portioner om dagen till kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Här kommer ca 650 elever att rymmas. Brotorpsskolan byggs om och till för att rymma ca 450 elever. Bygget har påbörjats och ska vara klart för inflytt under hösten 2021.

Totalt kommer skolorna att kosta drygt 400 miljoner kronor. Enligt enprocent-regeln ska fyra miljoner kronor avsättas för konstnärlig utsmyckning. Enligt kommunens ”Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs kommun 2018–2021” gäller enprocent-regeln för både kommun och de kommunala bolagen (i det här fallet Fastigheter i Linde AB) - dock med maxbeloppet en miljon kronor per byggprojekt.

Enprocentsregeln är ett ofta använt begrepp vid konstnärlig gestaltning vid nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader och platser. Enprocentsregeln föreslogs redan 1937 av dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg. Den används idag i flera kommuner och innebär att en procent av byggkostnaden avsätts för konstnärlig gestaltning.