Skip to main content

​Kulturskolan Garnalia föreslås få ansvaret för Lindesbergs Stjärnor

Nyhet   •   Aug 09, 2018 08:00 CEST

Lindesbergs Stjärnor på scen inför gruppens senaste show

Ge Kulturskolan Garnalia uppdraget att fortsätta med den existerande gruppen inom Lindesbergs Stjärnor som en del av ordinarie verksamhet på kulturskolan och samtidigt starta ytterligare en grupp för äldre funktionshindrade inom Lindesbergs stjärnor. Föreslaget behandlas på måndag (13 augusti) av Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun.

För att bedriva dessa verksamheter föreslås Kulturskolan Garnalia få ett utökat anslag på 120.000 kronor per år.

Lindesbergs Stjärnor är en grupp vuxna funktionshindrade som träffas och repeterar regelbundet sedan hösten 2010. Gruppen började först som enbart musik- och sånggrupp men har sedan inriktat sig på att jobba med musik och teater. Förutom att spela på äldreboenden genomför gruppen varje år en större show för betalande publik.

”För de enskilda i gruppen har verksamheten varit väldigt viktig i deras personliga utveckling. Det handlar inte bara om en social utveckling utan också om utveckling av individernas självförtroende och självkänsla”, skriver Barn- och utbildningsförvaltningen i sitt förslag till nämnden.

”Lindesbergs Stjärnor är viktig för gruppen funktionshindrade. Gruppen har haft en stor publik som fått ta del av hur till synes omöjliga saker blivit möjliga. Stora hinder kan överkommas vilket inspirerar alla människor, funktionshindrad eller ej”, fortsätter förvaltningen som ser Lindesbergs Stjärnor som ett viktigt integrationsarbete.

Eftersom gruppen räknas till vuxna ryms inte verksamheten inom kulturskolans ordinarie uppdrag. Samtidigt finns det önskemål om att starta ytterligare en grupp för äldre funktionshindrade.

”Det skulle ge kulturskolan möjlighet att ta in många av de som nu står i kö. Men att starta ytterligare en grupp ryms varken inom kulturskolans budgetram eller inom verksamheten för kulturskolans nuvarande uppdrag - därför behöver kulturskolan ett tillskott på 120.000 kronor per år”, skriver förvaltningen.

Ärendet har handlagts av Erik Lundqvist - rektor för Kulturskolan Garnalia inom Barn- och utbildningsförvaltningen.