Gå direkt till innehåll
Frågan om framtiden för Lindesbergs Stjärnor är ännu inte avgjord.
Frågan om framtiden för Lindesbergs Stjärnor är ännu inte avgjord.

Nyhet -

​Ännu inget beslut i Tillväxtutskottet om Lindesbergs Stjärnor

”Tillväxtutskottet har inte tagit något beslut i frågan om en utökad verksamhet för Lindesbergs Stjärnor - men vårt förslag till beslut är att kommunen idag inte har de ekonomiska resurserna som krävs. Frågan kommer att behandlas i Tillväxtutskottet under våren och beslutet kommer att göras officiellt efter att det vunnit laga kraft”, skriver Irja Gustavsson (S) och Linda Svahn (S) - ordföranden i Tillväxtutskottet och Kommunstyrelsen respektive Barn- och utbildningsnämnden.

Den 14 januari skrev lindekultur.se att Barn- och utbildningsnämnden och Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun i dagsläget inte har de ekonomiska resurserna som krävs för att utöka verksamheten för Lindesbergs Stjärnor.

Uppgiften baserades på en mailväxling med kommunalråden Irja Gustavsson och Linda Svahn utifrån detta nyhetsflöde:

Eftersom inget besked kommit från Tillväxtutskottet skickade lindekultur.se i början av året en fråga till Irja Gustavsson och Linda Svahn: ”Något nytt om detta?”

14 januari svarar Irja Gustavsson: ”Då detta handlar om en utökad verksamhet ser inte vi (Linda och Irja) att vi i dagsläget har dom ekonomiska resurserna som krävs.”

Väcker reaktioner och frågor

Efter publiceringen får lindekultur.se reaktioner och frågor från läsare som redaktionen skickar vidare:

”När togs beslutet i Tillväxtutskottet?” Irja Gustavsson svarar: ”Vi har inte tagit beslutet - men detta kommer att vara vårt (Irjas och Lindas) förslag till Tillväxtutskottet som kommer att ta upp frågan under våren”.

”Gäller detta även den befintliga verksamheten eller enbart för den utökning av verksamheten som ni inte har pengar till?” Linda Svahn svarar: ”Detta rör enbart en eventuell utökning av verksamheten”.

Ryms inte inom Kulturskolans ordinarie uppdrag

Lindesbergs Stjärnor är en grupp vuxna funktionshindrade som träffas och repeterar regelbundet sedan hösten 2010. Gruppen började först som enbart musik- och sånggrupp men har sedan inriktat sig på att jobba med musik och teater. Förutom att spela på äldreboenden genomför gruppen varje år en större show för betalande publik.

Eftersom gruppen räknas till vuxna ryms inte verksamheten inom kulturskolans ordinarie uppdrag. Samtidigt finns det önskemål om att starta ytterligare en grupp för äldre funktionshindrade.

”Det skulle ge kulturskolan möjlighet att ta in många av de som nu står i kö. Men att starta ytterligare en grupp ryms varken inom kulturskolans budgetram eller inom verksamheten för kulturskolans nuvarande uppdrag - därför skulle kulturskolan behöva ett tillskott på 120.000 kronor per år”, enligt Barn- och utbildningsförvaltningen.

”Barn- och utbildningsnämnden har fortfarande ansvaret för Kulturskolan Garnalia - men det handlar om finansiering av en ny verksamhet”, förklarade Linda Svahn och bollade frågan vidare till Tillväxtutskottet ”som ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten” och som kommer att ta upp frågan under våren 2019.

"Frågan kommer att behandlas den vanliga vägen och beslutet kommer att göras officiellt efter att det vunnit laga kraft”, skriver Irja och Linda i ett mail till lindekultur.se

Därför skriver lindekultur.se om detta:

Som Nätverket Lindekulturs nyhetskanal har lindekultur.se två huvuduppgifter - dels att göra kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg (genom att marknadsföra vad som händer i kulturlivet i kommunen); dels att bevaka och följa upp kulturpolitiska frågor i Lindesberg (eftersom kulturen kan och behövs för att utveckla kommunen).

Redaktionen för lindekultur.se arbetar enligt den journalistiska principen - "vi skriver om förslagen innan besluten fattas för att ge våra läsare och andra intresserade möjligheten att diskutera frågan och påverka besluten". 

En källa som används är kallelser till de politiska nämndernas sammanträden - där finns det mesta som underlag inför besluten. Läs mer på lindesberg.se >>

Ämnen

Regioner

Kontakter

Kulturskolan Garnalia

Kulturskolan Garnalia

0581-811 96
Lindesbergs Stjärnor

Lindesbergs Stjärnor

Musik-, sång- och teatergrupp

Relaterat innehåll

Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se