Skip to main content

Marianne Degerman – konstnären som flyttade från Sundsvall till Lindesberg

Nyhet   •   Feb 27, 2014 14:17 CET

Bilden: Marianne Degerman i sin nya ateljé i Lindesberg (Foto: Rolf Karlsson, Bildmakarna)

”Lindesberg ligger vacker, har en fin stadskärna och är en levande småstad även vintertid – och så hittade vi ett lämpligt hus med ateljé”, säger konstnär Marianne Degerman om varför hon och hennes man valde Lindesberg när de flyttade söderut från Sundsvall förra året. 

Marianne Degerman arbetar som grafiker, målare och på senare år också som skulptör. Hon har gått Konstfackskolan, har ställt ut på ett stort antal samlings- och separatutställningar i både Sverige och utomlands, har haft en rad offentliga uppdrag och finns representerad på Sundsvalls museum, Luleå läns museum, Statens konstråd, Riksdagen samt i kommuners och landstings samlingar. 

En av 58 på Länets konst 2014 

Marianne Degerman är en av 58 konstnärer som nu finns representerad på Länets konst 2014 – en samlingsutställning för konstutövare i Örebro län som visas 15 februari – 20 april på Örebro läns museum. Av 132 konstnärer som lämnade in bidrag för bedömning kom 58 med i årets salong – däribland Marianne Degerman, Thomas Rydén, Rainer Hickisch, Ann Björk, Nick Furderer och Gunilla Dovsten från Lindesberg. 

När Marianne Degerman och hennes man ville flytta söderut från Sundsvall – ”för att komma närmare barnen och deras familjer” – var siktet inställt på Bergslagen. ”Vi har släkt här och vet att det finns flera fina småstäder – därför började vi se oss omkring”, berättar hon. 

Att det blev Lindesberg har flera förklaringar, enligt Marianne: ”Vi hittade ett lämpligt hus med ateljé på Södra Torggatan – mitt i Lindesberg som fortfarande har en förhållandevis fin stadskärna som jag hoppas kommer att bevaras.” 

En levande småstad även vintertid 

Som aktiv kulturutövare och allmänt intresserad av kulturfrågor konstaterar Marianne att Lindesberg är en levande småstad även vintertid: ”Det finns flera idylliska småstäder här i Bergslagen – men andra verkar bara vara levande under sommaren”. 

Marianne Degerman känner sig varmt välkomnad till kulturstaden Lindesberg: ”Det finns en öppenhet och välvilja som känns mycket bra”, säger hon och ger ett exempel: ”Jag kom hit för sent för att hinna anmäla mig till Vinterspår – men jag kunde ändå delta genom att andra utställare delade med sig av sin lokal”. 

Samverkan kring kulturfrågor 

Marianne Degerman känner starkt för samverkan kring kulturfrågor: 

I Sundsvall var hon aktiv i Konstnärscentrum (KC Nord) – en ideell förening för att tillvarata de yrkesverksamma konstnärernas arbetsmarknadsintressen genom att stödja och förmedla uppdrag. 

I Sundvall hade Marianne egen koppartryckpress och stor brännugn i sin ateljé. I Lindesberg väljer hon istället att ansluta sig till Konstnärernas Kollektivverkstad i Örebro som tillhandahåller verkstäder och projektateljéer för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare.

”Lindesberg har ett bra och rikt kulturliv – därför finns förutsättningarna för att genom samverkan göra det ännu bättre”, säger Marianne Dagerman som i Nätverket Lindekulturs kartläggning av kulturlivet i Lindesberg kryssat för fem önskemål: 

  • Gemensam information/marknadsföring 
  • Gemensam butikslokal för försäljning/utställning 
  • Gemensam kulturfrukost (eller annat) som träffpunkt 
  • Gemensam utställning/mässa på annan ort (Örebro, Stockholm, Göteborg) 
  • Gemensam kulturfestival/mässa i Lindesbergs Arena ...