Skip to main content

​Skulpturer sporrar fantasin på nyrustad skola i Lindesberg

Nyhet   •   Aug 07, 2018 08:00 CEST

En fantasifull blandning av natur och rymd. Så kan konstnären Johan Paalzows kommande konstnärliga utsmyckning vid Björkhagaskolan i Lindesberg beskrivas. Skulpturerna förväntas vara klara och stå på plats i samband med skolstart och invigning.

Björkhagaskolan utökar sina lokaler och växer som skola. Skolan uppför en ny byggnad med skolsalar för bl.a. undervisning av musik, en ny byggnad för gymnastik och en tillbyggnad för en utökad matsal.

I samband med byggnationen ska det i enlighet med enprocentregeln uppföras byggnadsanknuten konst på platsen. Bakom processen med att ta fram konstnärlig utsmyckning står en samrådsgrupp som består av representanter från kommunen och kommunens fastighetsbolag Falab. Till gruppen har även knutits en arkitekt från Sweco samt en konstkonsult från företaget Exposé.

Uppdraget har tilldelats Johan Paalzow - en svensk skulptör utbildad på Konstfack i Stockholm. Han arbetar ofta i material som polyesterplast, aluminium och gummi.

Totalt tre skulpturer är planerade att pryda Bjärkhagaskolans utomhusmiljö. Två av dem, ”Saturnus” och ”Ufo”, är utformande som träd som lyser med ett varmt sken under sin trädkrona. Den tredje skulpturen - ”rymdfångaren”, roterar mekaniskt och regleras med rattar och reglage. I toppen av skulpturen sitter gjutna färgade kristaller som ger en överblick på fyra meters höjd när man kikar i det monterade tittögat.

”Skulpturerna sporrar fantasin, tål att lekas med och tar fasta på skolans ledord ”tillsammans”. De passar väl in i övrig skolmiljö och är tänkta att placeras längs aktivitetsstråket som börjar vid skolans entré och slutar vid den nya gymnastiksalen”, berättar Irene Eriksson, processledare inom barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun.

Exposé i Örebro är konstkonsult på uppdrag av Falab gällande den byggnadsanknutna konsten på Björkhagaskolan i Lindesberg. Uppdraget bestod i att vara processledare, ta fram ett underlag med konstnärer och formulera ett konstprogram för Björkhagaskolan. Efter en urvalsprocess och ett parallellt skissuppdrag tilldelades Johan Paalzow gestaltningsuppdraget.