Cy0q3m4hyfj5vk3zpau4
Khyylw631mjqc2gtt4zb Np3nkx7oxy2nolqtvtcu

Dag Hammarskjölds samling blir världsminne

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 09:27 CET

Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket (KB) har upptagits i Unescos förteckning över viktiga dokument och samlingar som ett världsminne. Det är KB som förvaltar arkivet och som nominerade det till Unescos lista.

Vjbb9xy2qdspdkxeh9ur
Bo4btczfrwiezcqzn0g3

Inbjudan: ​Inte bara Palmyra – ett seminarium om kulturarvsbrott

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 09:46 CEST

Seminariet hålls i samband med Eric Ericsons och PG Ylanders utställning om världsarvet Palmyra på Kungliga biblioteket, KB, 9–28 november. Arrangemangen ingår i KB:s bidrag till samverkan mellan rättsvårdande myndigheter och kulturmyndigheter i arbetet mot kulturarvsbrott.

Nuq9kpwebqxjaisbovt8
Bo4btczfrwiezcqzn0g3 I7pfgt57jgf0gsj6njek

Öppet tillgängliga forskningsresultat är ett gemensamt ansvar

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 11:14 CEST

​Öppen tillgång stärker både det vetenskapliga systemet och samhället i stort. Från 2017 har Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag av regeringen att samordna arbetet mot ökad öppen tillgång. Under tisdagen samlades representanter från forskningsvärlden på KB för en inspirationsdag inför arbetet.

Ugvjevszbiqu6zllyr3z
Bo4btczfrwiezcqzn0g3

Föreläsning 25/10: Trolleri som konst och kultur

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 11:19 CEST

​Hur har trollerikonsten utvecklats under de senaste hundra åren? Den 25 oktober berättar vi om trolleriets betydelse för underhållningskulturen. Peter K. Andersson samtalar med Per Eklund om trolleri och magi inom underhållning och varietékultur från 1800-talet och framåt. De diskuterar bland annat trollerikonstens förändrade roll, från gränderna till de fina salongerna.

Mgslkdaneqydm0vdmxm2
Bo4btczfrwiezcqzn0g3

Konferensinbjudan: Kan man forska om samtiden i framtiden?

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 14:52 CEST

Samhällets digitalisering ställer nya krav på tillgång till forskningsmaterial. Vad betyder den snabba produktionen av digitalt material för våra kulturarvsinstitutioner? Kan man forska om samtiden i framtiden är en konferens för dig som vill veta mer om forskningen om sociala medier, onlinespel och spelkulturer, samt de möjligheter digitala forskningsmetoder ger.

Et3dgaktztjtolmz24o0
Tey3mpjkokyej4ppsm5q

E-medborgarveckan 9–15 oktober: Digital delaktighet och källkritik

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 10:10 CEST

Digital delaktighet är en viktig demokratisk rättighet. Därför arrangerar nu Digidelnätverket, där Kungliga biblioteket (KB) är en del, E-medborgarveckan för fjärde gången. Målet är att få fler bekväma med e-tjänster, internet och källkritiskt tänkande.

Hl3uncew5xksdtmhhcbt
Bo4btczfrwiezcqzn0g3

Luther och reformationen i Sverige och Europa

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 15:09 CEST

I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på slottskyrkans dörr i Wittenberg. Vad har reformationen betytt för Sverige och Europa? Den här kvällen diskuteras Luthers och reformationens roll utifrån bland annat ett idé- och mediehistoriskt perspektiv.

Ljss4abl5cmjy1cymrlk
Bo4btczfrwiezcqzn0g3 Dl1w3u3hsoofbl9uuicb

Pliktlagstiftningen har stora brister och behöver revideras

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 10:15 CEST

​Dagens pliktexemplarlagstiftning har stora brister och måste revideras. Det visar den studie av nuvarande lagstiftning som Kungliga biblioteket (KB) idag överlämnar till regeringen.

Bqf5snujie9ibfianp5j
Bo4btczfrwiezcqzn0g3

Bakom en författarsuccé - nedslag i Per Anders Fogelströms arkiv

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 13:46 CEST

Per Anders Fogelström är författaren som gjort en av de främsta skildringarna av Stockholm och vars tidiga verk filmatiserats av Ingmar Bergman. Den 27 september kommer journalisten och författaren Karl-Olof Andersson till Kungliga biblioteket för att berätta om författarens mångfacetterade yrkesliv. Föreläsningen är en del av serien "Berättelser från KB", som pågår under hösten 2017.

Gmawb1irmsknra7rgusy
Bo4btczfrwiezcqzn0g3 P0qbpa9irvcvgwuerbus

Stark biblioteksbudget från regeringen

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 09:50 CEST

– Det är mycket glädjande att regeringen så tydligt lyfter medborgarnas behov av bra informationsförsörjning och att det därför finns tydliga satsningar på stärkt biblioteksverksamhet över hela landet, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens budget.

Kontaktpersoner 30 kontaktpersoner

Om Kungliga biblioteket

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.