Svensk Bokkonst: minnesbox om Förintelsen blev juryns favorit

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 19:23 CET

En respektingivande minnesbox i en stram förpackning som förmedlar skörhet, förgänglighet och aktualitet. "Witnesses. Överlevande från Förintelsen" är juryns favorit när vinnarna av Svensk bokkonst 2018 presenterades på Kungliga biblioteket.

Forskare med språkteknologisk inriktning leder KB:s nya datalabb

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 15:21 CET

​Love Börjeson blir verksamhetsledare för Kungliga bibliotekets (KB) nystartade labb för datadriven forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Love kommer närmast från en tjänst som senioranalytiker på Hyresgästföreningen, där han har byggt upp deras forskningsverksamhet. Han har även en forskartjänst vid Handelshögskolans Institute for Research (SIR) i Stockholm.

16 rekommendationer för öppen tillgång

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 13:05 CET

Forskningsfinansiärer och lärosäten bör ta delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader. Det är en av 16 rekommendationer för det fortsatta arbetet med öppet tillgängliga publikationer, som Kungliga biblioteket (KB) i dag överlämnar till regeringen. De är resultatet av ett gemensamt utredningsarbete av KB, lärosäten, forskningsfinansiärer och forskarsamhället.

Vad kostar den vetenskapliga publiceringen?

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 15:15 CET

Kungliga biblioteket (KB) har sammanställt kostnaderna för prenumerationer på e-tidskrifter och e-böcker samt publicering av forskningsartiklar i Sverige. I den pågående omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är det viktigt att få en helhetsbild av lärosätenas utgifter.

Demokratins skattkammare – förslaget till en nationell biblioteksstrategi

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 13:50 CET

Strategiska satsningar på skolbiblioteken, nationella minoriteter och digitalisering. Det är några av förslagen i den nationella biblioteksstrategin, Demokratins skattkammare, som Kungliga biblioteket (KB) överlämnade till regeringen på torsdagen.

Föreläsning 6/3: Röst­rätts­rö­rel­sens pion­jä­rer: exemp­let Lydia Wahl­ström

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 08:36 CET

I KB:s samlingar finns över 3 000 brev till och från Lydia Wahlström, tillsammans med ett stort antal dagboksanteckningar och kalenderblad. Hon är högaktuell denna vår – hundra år efter riksdagens beslut om kvinnlig rösträtt.

Pressinbjudan: Presentation av förslaget till nationell biblioteksstrategi

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 10:09 CET

Torsdagen den 7 mars 2019 överlämnas Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi till kultur- och demokratiminister Amanda Lind vid ett arrangemang på Kungliga biblioteket (KB). Media är välkomna att delta vid pressträff och offentlig presentation kl. 14.15.

​Hur blir svensk forskning mer tillgänglig och återanvändbar?

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 13:18 CET

Offentligt finansierad forskning bör vara så tillgänglig och användbar som möjligt – för både människor och maskiner. Det är grunden i de så kallade FAIR-principerna. Kungliga biblioteket (KB) har tagit fram kriterier för att bedöma om en publikation uppfyller principerna. Dessutom föreslår KB en metod för att skapa en samlad bild av hur väl svenska publikationer och forskningsdata uppfyller FAIR.

Föreläsning 20/2: Gudrun Schy­man och medi­er­na

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 09:30 CET

Som partiledare för Vänsterpartiet under 1990-talet symboliserade Gudrun Schyman ett nytt slag politiker som "gick genom rutan" och aktivt använde sig av medierna. Johanna Palmström, frilansjournalist och författare till Det gäller livet - en biografi om Gudrun Schyman (2018), berättar om Schymans karriär, mediernas roll samt nyheter som samtidshistorisk källa.

​Ny kartläggning: Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 15:25 CET

Hur ser samarbetet kring böcker och andra medier ut mellan folkbiblioteken? Och hur är skolbibliotekens möjligheter att erbjuda de medier som krävs? Det har Kungliga biblioteket (KB) undersökt i kartläggningen Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning.

Kommande evenemang 2 evenemang

03 Apr 17:30

Litte­ra­tu­ren, moder­ni­te­ten och det judis­ka. Ett samtal om Karl Warburg

2019-04-03, 17:30 - 18:30 CEST
Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm

10 Apr 17:30

Kung­li­ga bibli­o­te­ket i ord och bild

2019-04-10, 17:30 - 18:30 CEST
Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Om Kungliga biblioteket

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.