Skip to main content

Taggar

Digitalisering av audiovisuella samlingar

Digitalisering av audiovisuella samlingar

Dokument   •   2018-10-03 15:15 CEST

Bibliotek 2017

Bibliotek 2017

Dokument   •   2018-05-23 01:00 CEST

Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi
Nationalbibliografin i siffror 2017

Nationalbibliografin i siffror 2017

Dokument   •   2018-04-23 09:45 CEST

Profession, Utbildning, Forskning: Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
Plikten under lupp!

Plikten under lupp!

Dokument   •   2017-09-26 10:15 CEST

Den femte statsmakten - Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. BILAGA
Den femte statsmakten - Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering
Konferensprogram och inbjudan 13 september

Konferensprogram och inbjudan 13 september

Dokument   •   2017-08-28 09:03 CEST

Berättelser från KB hösten 2017: pdf-folder
På vetenskaplig grund? Vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter
Konferensinbjudan: Nationella strategins omvärldsrapport
Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken
Bibliotek 2016

Bibliotek 2016

Dokument   •   2017-05-24 00:10 CEST

Nationalbibliografin i siffror 2016

Nationalbibliografin i siffror 2016

Dokument   •   2017-04-26 09:30 CEST

Skolbibliotekets roll för elevers lärande

Skolbibliotekets roll för elevers lärande

Dokument   •   2017-04-20 09:35 CEST

Vernissage för Svensk bokkonst 2016

Vernissage för Svensk bokkonst 2016

Dokument   •   2017-02-23 11:41 CET

Digitalt först med användaren i fokus – Biblioteken ger digitaliseringen ett mänskligare ansikte
Programblad: KB på Bok- och biblioteksmässan
Berättelser från KB

Berättelser från KB

Dokument   •   2016-08-25 14:49 CEST

Programblad för KB:s öppna föreläsningar hösten 2016.