Skip to main content

Att skri­va biogra­fi över Bell­man

Evenemang

05
FEB
Kungliga bibliotekets hörsal, Humlegården, Stockholm
 

Carl Michael Bellman är en av Sveriges mest kända författare. Ändå vet vi ganska lite om hans liv.

Ofta blandas det vi faktiskt vet samman med den värld han skildrade i Fredmans epistlar. Carina Burmans Bellman: Biografin (2019) berättar om honom utifrån hans tid och miljö. Det är den hittills mest omfattande levnadsteckningen över 1700-talsskalden.

Carina Burman är författare och docent i litteraturvetenskap.

Evenemanget är en del av serien Berättelser från KB, där du under onsdagskvällar kan lyssna på föreläsningar med anknytning till våra samlingar. Vid frågor, kontakta oss gärna via program@kb.se.