Skip to main content

​Harry Sche­in och "kriget" mot Åsa-Nisse

Evenemang

04
MAR
Kungliga bibliotekets hörsal, Humlegården, Stockholm
 

Ska televisionen verkligen visa buskisfilmen Åsa-Nisse? Den frågan blev startskottet för en av 1970-talets mest uppmärksammade debatter.

Hösten 1971 anmälde Harry Schein – en av skaparna bakom Svenska filminstitutet – tv-visningen av Åsa-Nisse (1949) till Radionämnden. Schein menade att filmen stred mot radiolagens sjunde paragraf om ”god förströelse och underhållning”.

Per Vesterlund sätter in händelsen och den efterföljande debatten i en film- och mediehistorisk kontext. Han visar även hur företrädare för finkultur och populärkultur drabbade samman i press, radio och tv.

Per Vesterlund är fil.dr i filmvetenskap och författare till Schein: En biografi (2018) och Ur Harry Scheins arkiv (2019).

Evenemanget är en del av serien Berättelser från KB, där du under onsdagskvällar kan lyssna på föreläsningar med anknytning till våra samlingar. Vid frågor, kontakta oss gärna via program@kb.se.