Skip to main content

Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport

Evenemang

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, talar under konferensen.
13
SEP
Aula Magna, Stockholms universitet
  -

Kungliga biblioteket har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Ett av deluppdragen är att ta fram en fördjupad omvärldsanalys, som speglar de olika utmaningar biblioteken står inför. Ett tiotal skribenter har deltagit i analysarbetet. Deras arbete kommer att presenteras vid konferensen.

Mer info och anmälan finns i bifogad pdf samt på kb.se/natstrat17