Skip to main content

Vernissage för Bortom bergen bor ock folk – ett titthåll in i 1600-talets Sverige

Evenemang

24
MAY
Kungliga biblioteket i Humlegården
-   -
Suecia antiqua et hodierna (”Det forna och nuvarande Sverige”) är ett av de viktigaste verken i svensk bokhistoria. Verket, framtaget av Erik Dahlbergh (1625-1703), innehåller avbildningar av 1600-talets Sverige. Den 24 maj lanserar KB en databas där bilderna ur "Suecian" är fritt tillgängliga. Då hålls även vernissage för en utställning om verket, som visas på KB fram till januari 2017.