Skip to main content

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg besöker Umeå 7 och 8 maj

Nyhet   •   Maj 02, 2014 13:57 CEST

Kungl. biblioteket, KB, finns på plats i Umeå när Svensk Biblioteksförening nästa vecka arrangerar Biblioteksdagarna. Närmare 500 deltagare från hela landet väntas till Folkets Hus där konferensen går av stapeln.  Programmet finns på www.biblioteksforeningen.org/biblioteksdagarna

Under Biblioteksdagarna deltar medarbetare från Kung. biblioteket i flera seminarier. Bl a Elin Lucassi, handläggare, KB:s expertgrupp för utbildning och lärande i seminariet om skolbibliotek, Elisabet Ahlqvist, handläggare, i seminariet ”I Regeringens tjänst – med uppdrag att samverka och påverka” om den nya bibliotekslagen, projektledare Hilda Androls, som driver projektet ”Libris för folkbiblioteket” om en nationell bibliotekskatalog samt projektledare Christine Wallén som medverkar med seminariet ”E-resurshantering i framtiden”.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg besöker Umeå under onsdagen och torsdagen (7-8 maj) och finns tillgänglig för intervjuer. Umeå-regionen har under flera år haft en spännande biblioteksutveckling med satsningar som Mina bibliotek och nu senast det kommande Kulturhuset Väven.

För intervjuer med riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg eller någon av de andra KB-medarbetarna kontakta Peter Axelsson, kommunikationsstrateg, 070-007 33 21