Skip to main content

ABM-centrum etableras: Ett gemensamt kansli för koordinering av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 15:29 CEST

Den 1 maj 2004 etablerades ABM-centrum på initiativ av Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Statens Kulturråd.

Bakgrunden till initiativet att bilda ett ABM-centrum är en gemensam vilja att utveckla det samarbete som påbörjats i tidigare projekt och som rekommenderas i utredningar avseende ABM-frågor, i huvudsak:
1) det tidigare samarbetet i projektet Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan 2001-2002 ,
2) utredningen KB – ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) och
3) rapporten ABM – samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. En lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet (2002) .

För närvarande fungerar myndighetsansvariga för respektive deltagande institution som styrgrupp. Direktivet för kansliets verksamhet är under revidering. Projektledare för ABM-centrum är Kate Parson vars uppgift inledningsvis är att medverka i revideringsprocessen och därefter att utarbeta en verksamhetsplan. Den övriga organisationen för ABM-centrum är ännu inte fastställd.

ABM-centrum finansieras av de deltagande institutionerna genom bidrag till ett halvtidskansli vilket är placerat på Kungl. biblioteket i Stockholm.

Mer information om ABM-centrum kommer kontinuerligt att publiceras på den nya webbplatsen http://abm-centrum.se.

För att prenumerera på meddelanden om kommande nyheter från ABM-centrum skicka Din e-postadress till nyheter@abm-centrum.se.


För mer information kontakta gärna:

Kate Parson
kate.parson@abm-centrum.se
Mobil: +46 73 917 3356

ABM-centrum
c/o Kungl. biblioteket
Box 5039
SE-102 41 Stockholm, Sverige
Tel: +46 8 463 4331
Fax: +46 8 463 4004
http://abm-centrum.se