Skip to main content

​Bemannade skolbibliotek inspirerar - men likvärdigheten fortfarande låg

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2016 08:06 CEST

Rapport "Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016"

Landets skolbibliotek är viktiga för att inspirera elever till läsning, ge hjälp med nivåanpassat material till skolarbetet samt för att utbilda i källkritik. Det visar en ny rapport från Kungliga biblioteket, KB. Samtidigt är det fortfarande skillnader mellan skolbiblioteken runt om i landet.

Nio av tio skolbibliotek hjälper elever att välja nivåanpassat material för skolarbetet och två tredjedelar av de svarande skolbiblioteken uppger att de utbildar elever i källkritik och informationssökning. Eleverna får därigenom möjlighet att få de kunskaper de behöver för att nå sina utbildningsmål. En trolig anledning till att de övriga svarande inte uppger att de förmedlar MIK-kunskaper till eleverna (Medie- och informationskunnighet) kan vara tidsbrist.

Två av tre skolbibliotek gör insatser för elever med läsnedsättning. Hälften gör särskilda insatser för elever med annat modersmål än svenska. Skolbiblioteken är därför särskilt viktiga för de grupper som prioriteras i bibliotekslagen.

Enkäten har gått ut till de mest bemannade skolbiblioteken i landet (minst 20 timmars bemanning i veckan) men visar trots det att bemanningsgraden många gånger är för låg för att skolbiblioteken ska kunna nå upp till sin fulla potential och alltid kunna utgöra det pedagogiska resurs som de är tänkt att vara.

Undersökningen visar att eleverna i Sverige inte har likvärdig tillgång till skolbibliotek som fungerar som pedagogisk resurs. Enligt rapporten finns fyra grundproblem som skolbiblioteksverksamheterna står inför för att de fullt ut ska kunna utgöra en pedagogisk resurs för eleverna:

  • Låg bemanning.
  • Skolledarnas kunskap om och intresse för skolbibliotek.
  • Lärarnas kunskap om och intresse för skolbibliotek.
  • Resursbrister.

Rapporten kan laddas ned från Biblioteksstatistikbloggen: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbibliotek_som_pedagogisk_resurs_2016.pdf


Mer information:
Cecilia Ranemo, statistikansvarig, 070-007 36 39
Elin Lucassi, handläggare utbildning och lärande, 070-007 36 38


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.