Skip to main content

Biblioteksdata ska ge bättre källor på Wikipedia

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2019 09:28 CEST

En viktig pusselbit. Snart blir det lättare för Wikipedias skribenter att använda data från bibliotekskatalogen Libris. Bild: Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0.

Behovet av pålitliga källor är större än någonsin – i en tid när internet är första valet för den som söker information. Nu vill den ideella föreningen Wikimedia Sverige förbättra källorna med hjälp av data från bibliotekskatalogen Libris.

Wikimedia Sverige (WMSE) arbetar för fri kunskapsförmedling och är förmodligen mest kända för uppslagsverket Wikipedia. Föreningen driver även plattformen Wikidata, som samlar så kallade länkade data från olika källor. Det är information som främst är läsbar för maskiner och som därför kan länkas ihop mellan olika tjänster på webben. Google använder till exempel länkade data i sin ”Knowledge graph” – den lilla rutan med korta, sammanfattade fakta som dyker upp efter en sökning.

Redan sedan tidigare driver WMSE ett projekt där de fyller på Wikidata med länkade data från biblioteken. Kungliga biblioteket (KB) stödjer nu den vidare utvecklingen av arbetet med 400 000 kronor. I det ingår bland annat att lyfta in mer biblioteksdata, och att löpande kunna uppdatera den information från Libris som finns i plattformen.

Förra året lanserade KB en ny version av Libris som bygger på just länkade data.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan se resultat av det fleråriga utvecklingsarbetet med den nationella katalogen Libris. Genom länkade data kan Bibliotekssveriges samlingar synliggöras och användas på helt nya sätt, säger Lars Ilshammar, tf. riksbibliotekarie.

WMSE planerar även att ge svenska Wikipedias skribenter möjlighet att använda Librisdata i sina artiklar, vilket ska underlätta för dem att skapa källhänvisningar.

– De resurser som Kungliga biblioteket delar med sig av är en ovärderlig skatt som kommer att göra stor nytta på Wikipedia, där källor är A och O. När skribenterna lättare kan hitta och hänvisa till pålitliga källor hoppas vi att uppslagsverket ska bli ännu mer trovärdigt och användbart, säger John Andersson, verksamhetschef på WMSE.


Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.