Skip to main content

​Dags för Facebookdiskussion om nationell biblioteksstrategi

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 07:57 CET

Hur ska en nationell strategi för Sveriges bibliotek se ut? Under ett antal veckor under våren ska Facebookgruppen Nationell biblioteksstrategi diskutera olika ämnen med bäring på en nationell biblioteksstrategi. Sekretariatet vill på det här sättet få in synpunkter för det pågående arbetet. Gruppen har idag 900 medlemmar och är en öppen grupp med syfte att skapa delaktighet och transparens kring strategiarbetet.

– Det är värdefullt med så många erfarenheter och synpunkter som möjligt för att vårt arbete ska bli framgångsrikt säger Erik Fichtelius, nationell samordnare. Därför väljer vi att arbeta med Facebook som en av våra plattformar.

Frågor som kommer att diskuteras handlar om digital delaktighet, biblioteksrummet, skolbibliotek, nationellt digitalt bibliotek med flera.

– Vi kommer att vara lyhörda och utifrån de svar vi får kommer vi eventuellt att omformulera frågor och skapa nya tankar fortsätter Erik Fichtelius.

Förutom Facebookgruppen kommer sekretariatet att resa runt i landet och träffa berörda intressenter för arbetet. I uppdraget ingår även studier av övriga nordiska länders nationella biblioteksstrategier. Bland annat planeras resor till Norge och Danmark för studier och inspiration. Sekretariatet består av Erik Fichtelius, Krister Hansson och Karin Linder.

Facebook-gruppen nås på: https://www.facebook.com/groups/nationellbiblioteksstrategi/

Vill du veta mer kan du kontakta sekretariatet på adressen strategi@kb.se

Bakgrund:
Regeringen beslutade före sommaren att ge KB i uppdrag att föreslå långsiktiga mål och strategier, utifrån bibliotekslagens bestämmelser, för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet samt fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen. Uppdraget ska slutredovisas ska senast den 1 mars 2019.


Kungl. biblioteket
Kungl. biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungl. biblioteket är en statlig myndighet.