Skip to main content

​E-medborgarveckan 2016 – 20 000 besökte kampanjen för allas rätt till digital kunskap

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 10:52 CET

E-medborgarveckan är en nationell kampanj som vill få fler bekväma med internet och e-tjänster. Kampanjen nådde i år 20 000 deltagare och lockar i allt större utsträckning människor med annat modersmål än svenska.

E-medborgarveckan arrangeras av Digidelnätverket, där Kungliga biblioteket är en del. Under veckan bidrar bibliotek, kommuner, landsting, myndigheter och privata organisationer med aktiviteter för alla som vill bli bättre på internet och e-tjänster. Särskilt fokus ligger på grupper som i dag är obekväma med tekniken. Bland dem finns socioekonomiskt svaga personer, äldre och nyanlända.

Under årets e-medborgarvecka (3–9 oktober) ökade antalet deltagare med annat modersmål än svenska kraftigt jämfört med föregående år. Flera av de deltagande aktörerna erbjöd också aktiviteter på andra språk eller med tolkstöd. Åldersfördelningen bland deltagarna har blivit större, även om gruppen 51–70 år fortfarande dominerar.

En annan trend i årets kampanj var ”e-mässor” där myndigheter och företag gick ihop för att lättare nå ut till medborgarna. Vi såg också ett större samarbete mellan kommuner i samma län, som koordinerade sina programpunkter gemensamt.

I år deltog 170 aktörer med aktiviteter för ökad digital delaktighet. Här nämner vi några av dem, men i den sammanfattande rapporten hittar du ännu fler goda exempel. Titta även på Digidelnätverkets film som gör nedslag hos en rad av aktörerna!

  • Radio RIU i Uppsala – för ökad integration och minskat utanförskap
    SIU (Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala) står bakom den mångkulturella närradiokanalen som sänder på 12 olika språk. RIU samarbetar med myndigheter, förvaltningar och andra organisationer för att sprida information om aktuella samhällsfrågor. Under kampanjvecka satsade kanalen lite extra.
  • Källkritik för barn på Kramfors bibliotek
    Kan man tro på allt man hör och ser i medier? Tillsammans med en IKT-pedagog (pedagog med inriktning mot informations- och kommunikationsteknik) fick barnen utforska detta genom att testa hur enkelt det är att manipulera bilder och filmer. Med appar och datorprogram kunde de bära magi i sina händer, sväva fritt i rummet och rymma tre personer i ett litet skåp.
  • Seniormässa för en enklare vardag i Örebro
    Örebro län arrangerade en mässa för äldre som vill förenkla sin vardag med hjälp av e-tjänster. Fokus på låg på betaltjänster och digitalisering och deltagarna fick bland annat träffa banker, den lokala tidningen, polisen, SeniorNet och IT-guider.

Tips: Besök Digidel på Internetdagarna!
Digidelnätverket deltar under Internetdagarna, 21-22 november. Från nätverkets monter sänder Folkhögskolornas Serviceorganisation (FSO) lunchseminarier på temat ”open badges” (digitala märken).


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.