Skip to main content

​E-medborgarveckan 2016: Digital delaktighet är en rättighet – och du kan bidra!

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 14:23 CEST

Digital delaktighet är en demokratisk rättighet. Därför arrangerar Digidelnätverket, där Kungliga biblioteket är en del, för tredje året E-medborgarveckan 3–9 oktober. Fram till den 25 september kan du anmäla din organisation till årets kampanj.

Att vara ”e-medborgare” handlar om att kunna använda e-tjänster, internet och digitala forum för att hantera sin vardag och göra sin röst hörd. Det är en demokratisk rättighet att vara digitalt delaktig – och den digitala kompetensen kan alltid utvecklas vidare.

Enligt studien Svenskarna och internet 2015 saknar fortfarande 650 000 svenskar tillgång till internet. Ytterligare 200 000 har tillgång till tekniken men använder den inte. Det vill E-medborgarveckan ändra på.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, menar att en fokuserad insats kan ge kunskap som sedan hänger kvar resten av livet:

– E-medborgarveckan är ett fantastiskt tillfälle där kommuner, landsting, regioner, bibliotek, studieförbund och många andra organisationer avsätter tid för att möta människor och hjälpa varandra komma framåt i sin digitala förmåga.

Några exempel på hittills anmälda initiativ till årets kampanjvecka, 3–9 oktober:

  • Sollentuna: Arrangerar en e-mässa med blandade aktiviteter från lokala aktörer. Bland annat visar förvaltningarna upp sina e-tjänster och Sollentunas Släktforskarförening demonstrerar sina digitala hjälpmedel.
  • Göteborgs stadsbibliotek: Kom-igång-kurs för ovana datoranvändare över 55 år (arrangerad av SeniorNet), föreläsning om näthat och handledning i källkritisk informationssökning på internet.
  • Kungsbacka bibliotek: Representant för Unga SRF (Synskadades Riksförbund) visar surfplattor och smartphones.

De organisationer som deltar i E-medborgarveckan har en utmärkt möjlighet att marknadsföra sina tjänster och få synpunkter direkt från användarna. Vill din organisation medverka med en aktivitet – stor eller liten – som bidrar till digital delaktighet? Välkommen att anmäla er senast den 25 september!

Läs mer om kampanjveckan och anmälan på Digidelnätverkets webbplats.

Kontaktuppgifter:

Tomas Finger, tomas@tomasfinger.se
Projektledare
Tel. 070-4713028

Ann Wiklund, ann@annwiklund.se
Projektstöd


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.