Skip to main content

​Erik Fichtelius får Klemmingmedaljen

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2019 15:04 CET

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg överlämnar Klemmingmedaljen till Erik Fichtelius. Foto: KB/Eric Eskilsson

Erik Fichtelius får Kungliga bibliotekets (KB) Klemmingmedalj. Utmärkelsen går till personer som på ett skickligt sätt gagnat hela Bibliotekssverige.

Från 2015 ledde Erik Fichtelius KB:s regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till nationell biblioteksstrategi. För det arbetet får han nu KB:s utmärkelse. Biblioteksstrategin Demokratins skattkammare överlämnades till regeringen den 7 mars i år.

Erik Fichtelius är journalist, författare och hedersdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap. Tidigare har han bland annat varit chef för Sveriges radios Ekoredaktion (1987–1993) och vd för Utbildningsradion (2009–2015).

Klemmingmedaljen hämtar sitt namn från Gustav Edvard Klemming som var chef för Kungliga biblioteket mellan 1865 och 1890. Den delas ut ”som erkänsla för en för hela landets biblioteksväsen gagnerik och skicklig yrkesgärning”.


Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.