Skip to main content

EU-miljoner till digitalisering

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 15:21 CET

EU satsar drygt 16 miljoner på ett utvecklingsprojekt för tidningsdigitalisering i Västernorrland. Projektet DigiDaily är ett samarbete mellan Riksarkivet, Kungliga biblioteket (KB) och Mittuniversitetet.

Målet är att utveckla system och metoder som gör det möjligt att inleda en massproduktion för digitalisering av tidningar. Projektet som ska pågå i tre år med start 1 april 2010, har en total budget på 34,7 miljoner. Medfinansiärer är KB, Länsstyrelsen i Västernorrland, Mittuniversitetet och Schibsted Sverige AB.

Stor arbetsgivare
Riksarkivets mediakonverteringscentrum (MKC) i Fränsta i Ånge kommun har en unik kompetens när det gäller digitalisering av stora mängder material. Folkbokföringshandlingar och lantmäteridokument är två exempel. Ca 120 miljoner digitala bilder har man hittills framställt inom ramen för bara dessa uppdrag.

Det är Tillväxtverket som förvaltar den svenska delen av EU:s så kallade strukturfonder och det är där beslutet i dag har fattats.
– Beskedet är mycket glädjande, säger MKC:s platschef Lennart Hedlund. Det skapar förutsättningar för en långsiktig verksamhet. MKC i Fränsta kommer att vara en fortsatt stor arbetsplats i västra Medelpad.

Svenskt kulturarv
KB är Sveriges nationalbibliotek och har i sina samlingar bland annat tidningar som tillsammans innehåller ca 110 miljoner sidor. Den äldsta är från 1645.
– Just tidningar är prioriterade när det gäller digitalisering, säger Erik Siira, chef för Enheten för digital produktion vid KB. Det beror delvis på att materialet är så skört – en tidning är ju tänkt att hålla en kort tid – men det handlar också om att användarintresset för det här materialet är mycket stort.

Att digitalisera 110 miljoner tidningssidor kräver nya arbetssätt, nytt logistiskt tänkande och nya tekniska lösningar. Det handlar inte bara om att ta en bild per sida. För att materialet ska bli fritt sökbart måste texten läsas in bokstav för bokstav. Mittuniversitetet kommer att medverka i utveckling och anpassning av avancerade system för texttolkning, bildteknik med mera.

Kontaktpersoner:
Lennart Hedlund MKC i Fränsta, tel: 010-476 76 25, e-post: lennart.hedlund@mkc.ra.se
Kjell Nilsson Kungliga biblioteket i Stockholm, tel: 08-463 42 68, e-post: kjell.nilsson@kb.se